Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA åk 6 Bårslöv HT 20

Skapad 2020-09-23 13:13 i Bårslövs skola Helsingborg
Kunskaper i engelska att lära in under vårterminen -13.
Grundskola 6 Engelska
Du ska kunna föra en dialog framåt på ett sätt så att en engelsktalande person förstår dig och kommer vidare i diskussionen med dig. Budskapet ska nå fram. Du ska nu också försöka hitta mer och mer rätt grammatiskt när du kommunicerar. Både muntligt och skriftligt. Vad priset på varan är, vilka storlekar det finns, vart du är på väg - vilse, beställa och betala på restaurang, påkalla hjälp, göra en presentation.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

• Vi läser olika sorters texter; ur läroböcker, faktatexter, skönlitterära texter, verser etc.
• Vi ser filmer och arbetar med innehållet.
• Vi övar mycket genom att i dialoger spela upp händelser för varandra.
• Vi översätter glosor, pratar om synonymer och grammatik, skriver sammanfattningar och ritar bilder som underlättar förståelsen.
• Vi spelar upp korta dramatiseringar för varandra.
• Vi tränar mycket i skolan på ett roligt sätt och har också läxor att arbeta enskilt med.
• Vi läser delar av andra ämnen även på engelska.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Använda engelska språket så att du kan göra dig förstådd och att förstå.
Att du mer och mer hittar rätt även grammatiskt när du pratar och skriver.
Att du känner glädje i att använda engelskan. (ej rädsla)

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FÖRMÅGOR I DETTA OMRÅDE
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Lyssnar och visar förståelse genom att t.ex. svara på frågor och samtala kring t ex en "lyssneövning". Förstå när läraren pratar på engelska.
 • En
Förstår vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt. T.ex hälsningsfraser och enkla meningar: "Sit down." "My name is.."
Förstår helheten i t.ex. en enkel dialog, instruktion eller berättelse om det handlar om saker som du känner till väl.
Förstår när någon berättar om t.ex. familj och fritidsintressen eller återberättar en händelse. Förstår främst huvudinnehållet och enkla detaljer.
Förstår huvudinnehållet om välbekanta områden som man regelbundet stöter på i skolan och på fritiden. Förstår i stora drag aktuella frågor eller ämnen av personligt intresse.
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
T.ex. Berätta om vädret. Beskriva vägen för någon.
 • En
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ett enkelt språk t.ex. välbekanta och inövade ord och fraser. T.ex: ”My name is… I like to..."
Uttrycker sig så andra förstår. Använder kända ord, fraser och meningar för att t.ex. berätta eller presentera något. T.ex: ”I like cats. I have a black cat. Her name is X. She likes fish but not milk.”
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ditt ordförråd inom kända ämnesområden för att t.ex berätta, presentera eller beskriva. Utvecklar innehållet genom att även beskriva med mer detaljer.
Uttrycker sig på ett tydligt och säkert sätt samt med flyt. Utveckla innehållet i budskapet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt varierar språket.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Läser och visar förståelse genom att t.ex. samtala kring innehållet i olika slags texter t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden eller instruktioner,
 • En
Läser och förstår enkla ord och meningar till bilder. T.ex. "It is a cat." Läser korta och enkla texter och dialoger, ev. med stöd av bilder.
Läser och förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne, t.ex.om familj och fritidsintressen.
Läser och förstår texter av olika slag som handlar om kända situationer och ämnen.
Läser olika typer av texter anpassade efter ålder. Förstår innehåll och detaljer i längre sammanhängande texter som handlar om främst kända ämnesområden. Läser även ”mellan raderna”.
SKRIVA SÅ ATT ANDRA FÖRSTÅR
Formulera dig och kommunicera i tal och skrift och då anpassa ditt språk till dem du kommunicerar med och till sammanhanget.
 • En  4-6
 • En  4-6
Skriver kända ord och /eller meningar till bilder, t.ex. "It is a cat". Använder ett enkelt språk så att andra förstår.
Skriver t.ex enkla dialoger & meddelanden. Använder kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden.
Skriver tydliga och sammanhängande texter t.ex. brev, instruktioner och korta berättelser. Använder sitt ordförråd för att t.ex. berätta och beskriva främst inom kända ämnesområden.
Skriver olika slags texter om vardagliga situationer och ämnesområden. Utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara, samt med ett varierat språk.
Kan återberätta en text med hjälp av stödord.
En text vi jobbat med som är ungefär på en sida i läroboken.
Du har mycket svårt att förstå detta.
Du förstår ibland men tycker att det är svårt
Du förstår men gör enstaka små fel.
Du har helt förstått.
Kan presentera något. T.ex en popgrupp.
Ex. Kan berätta vad de heter, var de kommer ifrån, vad de gillar, hur länge de hållit på, varför du gillar dem..
Du har mycket svårt att förstå detta.
Du förstår ibland men tycker att det är svårt
Du förstår men gör enstaka små fel.
Du har helt förstått.
Du kan förstå den fonetiska skriften.
Ljudskriften som berättar hur ett ord uttalas.
Du har mycket svårt att förstå detta.
Du förstår ibland men tycker att det är svårt
Du förstår men gör enstaka små fel.
Du har helt förstått.
Självständigt ta ansvar för lärandet.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du har mycket svårt att göra detta.
Du gör det ibland men tycker att det är svårt
Du gör det oftast.
Du tar alltid ansvar både självständigt och i grupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: