👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska, modersmål åk 1-3. Lå 2020-2021

Skapad 2020-09-23 13:17 i Lerum Modersmål Lerum
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Syftet med lektionerna är att utveckla förståelse och användning av språket och ger barnen verktyg som de kan tillägna sig på ett meningsfullt sätt.

Innehåll

Innehåll:

 • Lässtrategier 
 • Skrivstrategier
 • Enkla vardagsord
 • Enkla vardagssituationer
 • Enkla meningsbyggnad
 • Öka ordförråd
 • Sagoläsning

Arbetsformer:

 • Individuellt och gemensamt arbete.
 • Övningar för att forska och utveckla språket.
 • Reflektera, analysera och jämföra.

Läromedel:

 • Arbetsblad
 • Musik/sånger
 • Film
 • Konst
 • Spel/lekar
 • Litteratur

Bedömningen ska grunda sig på barnets förmåga att tala, läsa, skriva och förstå det spanska språket under lektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3