👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sociologi: Individnivå

Skapad 2020-09-23 13:22 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Sociologi
I detta arbetsområde introducerar vi ämnet sociologi. Vi tittar på grundläggande begrepp och några av sociologins klassiska teoretiker. Vi kommer också att gå in på vad det är som formar oss till de vi är och hur identiteter kan skapas och förändras.

Innehåll

Preliminär planering:

35

TEMA1: Socialisation på individnivå Fortsättning med "Parkexemplet" Hämta böcker hos Jacob 13.00 Påbörja genomgång om klassiker TEMA1: Socialisation på individnivå Sociologins framväxt; Durkheim, Marx och Weber
36 TEMA1: Socialisation på individnivå Vår sociala identitet; position, förväntningar och roller. Goffman (Jaget och maskerna), spegeljaget och stämplingsteori. TEMA1: Socialisation på individnivå Metod: intervju Fotografering 10.20
37 TEMA1: Socialisation på individnivå Förbered intervjun TEMA1: Socialisation på individnivå Bearbeta intervjumaterialet (transkribering) och gör en sociologisk analys av din information
38 TEMA1: Socialisation på individnivå Gå igenom begreppet symbolisk interaktionism Dela ut frågor till filmen och visa Hooligans. TEMA1: Socialisation på individnivå Filmen Hooligans Jobba med uppföljning av filmen
39 TEMA1: Socialisation på individnivå Jobba med uppföljning av filmen. Gå igenom uppgiften till v. 40: observation Examination Reflektera över socialisation och roller utifrån filmen Hooligans
40 Utvecklingssamtal Genomför observation på valfri plats, gärna någonstans där det rör sig människor. TEMA1: Socialisation på individnivå Kristian borta Genomför observation på valfri plats, gärna någonstans där det rör sig människor.
41 TEMA1: Socialisation på individnivå Uppföljning av observationerna - bearbeta reflektionsfrågorna i uppgiften och redovisa i mindre grupper  
Examinationer:

1. Intervjuuppgift

2. Skriftlig examination

3. Observationsuppgift

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift: Intervju

 • Bedömningsuppgift: Observation

 • Bedömningsuppgift: Examination, sociologi på individnivå

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation.
  Soi  -
 • Sociala normer och kategoriseringar av människor.
  Soi  -
 • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
  Soi  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Soi  A
 • Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Soi  C
 • Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Soi  E
 • Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Soi  A
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Soi  C
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
  Soi  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  E

Matriser

Soi
Sociologi på individnivå

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och redogöra
Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället.
Beskriva och redogöra
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Diskutera och reflektera
Dessutom gör eleven enkla reflektioner över [...] sociala processer.
Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över [...] sociala processer.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över [...] sociala processer.