👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoskogen

Skapad 2020-09-23 13:37 i Siers förskola Varberg
Förskola
Genom böckerna om familjen kanin skapar vi upplevelser på förskolan.

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?


 

a. Hänvisa till Lpfö-18

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av , tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

 

b. Varför har vi valt detta mål?

 

Det finns ett fortsatt intresse för böckerna om den underbara familjen kanin men också om andra böcker.

 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

när vi märker att barnen visar intresse för böckerna under andra delen av dagen tex i skapande och lek.

när intresset för böcker ökar

 

När vi ser samspel mellan barnen

 

3. Planerad tidsperiod:

September 2020- december 2020

 

 

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - introduktion:

Tillsammans lyssnade vi på Sagan om den underbara familjen kanin och Fru skräck. Efteråt pratade barnen om vad som hände i boken. Vi ställde frågor från boken. 

 - Lärmiljö:
I alla lärmiljöer inne och ute.

 - Planerad undervisning:

Dela barnen i tre grupper. Fokusera på böckerna genom att läsa böcker på olika sätt, skapa i olika material, dramatisera/leka och uppleva böcker inne, ute och i skogen. 

Utveckla lärmiljöerna och det pedagogiska materialet till detta ämne.

 - Spontan undervisning:

Under hela dagen både inne och ute. Dramatisera och uppleva böckerna så att de blir levande under hela dagen. 

 

5. Dokumentation

a.Vad ska vi titta efter? 

när barnen visar intresse för böckerna vid andra tillfällen under andra delen av dagen.

b.Vilka metoder har vi för att dokumentera?

Dokumentera med hjälp av ipaden.
Loggbok

c. När ska dokumentationen göras/gemensam reflektion?

Alla skriver en reflektion innan kvaltiden.

Vi reflekterar gemensamt på kvaltiden. 

6. Utvärdering  
a. Datum:

b. Vilka kännetecken/resultat ser vi i slutet av perioden?

c. På vilket sätt har undervisningen bidragit till resultatet?

d. Vad kan vi utveckla nästa gång?

 

 

Pedagogernas lärdomar och utvecklingsområde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Teori och vetenskaplig grund

Enligt skollagen 1 kap § 5 ska utbildningen i förskolan vila på vetenskaplig grund. Hänvisa här till litteratur eller teori du använt när du planerat/utvärderat er undervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

 

- Normer och värden


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

 

- Jämställdhet

 

- Det kompensatoriska uppdraget

- Digital kompetens

 

- Flerspråkighet