Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet 2020

Skapad 2020-09-23 13:38 i Förskolan Eken Östhammar
Jämställdhetsplanering Trygghet
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt. Under månaderna augusti-oktober fokuserar vi på temat trygghet.

Innehåll

Avdelningens mål

 • Att alla barn och vuxna ska känna trygghet på förskolan.
 • Att barnen lär sig säga stopp, nej eller sluta om något känns obehagligt.
 • Att barnen lär sig att lyssna till ett stopp, nej eller sluta.

 

Aktivitet

 • Lyhörda för vad barnen ger uttryck för gällande platser, händelser och personer.
 • Trygghetsvandring med de äldsta barnen
 • Anpassar situation efter individ tex låter kompis eller vuxen följa med som stöd.
 • Pratar om integritet, lyssnar till sånger som ”Stopp min kropp”.

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med trygghet finns med oss hela tiden över hela dagen. Vi lägger stor vikt vid att alla barn och vuxna på avdelningen och förskolan ska känna sig trygga. Att känna sig trygg gör det lättare att våga prova och utmana sig i olika situationer samt att ge uttryck för sina egna tankar och känslor dvs förutsättning för lärande.

 

Analys, utvärdering och reflektion

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

Varför blev det som det blev? Vad lärde jag mig?
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.           

            

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: