Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är fart?

Skapad 2020-09-23 14:10 i 243041 Förskolan Odd Fellowvägen 15-17 Stockholm Skärholmen
Förskola
Övergripande tema-arbete i förskoleenhet Bredäng handlar om rörelse. Genom våra observationer av barngruppen, har vi pedagoger sett ett intresse för fart i olika aktiviteter. Tillsammans med barnen skall vi utforska vad fart är.

Innehåll

 

En planering för det tematiska arbetet skapas utifrån den analys vi har gjort av observationsunderlaget (trespaltsdokumentationer, filmer, bilder och anteckningar). Planeringen ska innehålla konkreta exempel på målstyrda processer som vi vill hamna i tillsammans med barnen.

 

VAD? - vad ska vi stanna upp vid, fördjupa oss i, förundras över?

Vad är fart?

 

VARFÖR? - vilket syfte har undervisningen? Koppla till Lpfö 18 (max två mål)

Barnen pratar om fart

Barnen uttrycker fart  - med saker & hela sin kropp

Tillsammans med barnen få ny kunskap om fart/hitta kunskap

Ge barnen insikt om att fart inte är liktydigt med snabbt

Ge barnen insikt om att fart är rörelse på olika sätt och i olika former - snabbt, långsamt, fördröjt, konstant osv

 

HUR? - hur ska vi undervisa med hjälp av en mängd olika uttrycksformer?

tankekarta tillsammans med barnen - med ord och bild

undervisning i mindre grupper 

skapande - naturmaterial, lera, kartong, collage, papier mache, 

underlag - friktion

fart - långsam - fördröjning/utforska olika tillstånd

material i miljön som har fart 

fart i naturen - djur, träd, vind, vatten

skapa egna saker - testa fart

testa med sin egen kropp - rulla, snurra, cykla osv

 

VEM? - vem ansvarar för vad?

Barnen är indelade i mindre temagrupper, med en ansvarig pedagog:

Marie-Louise ansvarar för barn födda 2015

Marie ansvarar för barn födda 2016 & 2017

Asmaa och Marie-Louise ansvarar för barnen födda 2018

 

INKLUDERING - vilka extra anpassningar behöver vi göra för att alla barn ska kunna delta?

Mindre grupper 

Anpassa undervisning efter ålder/intresse

Barnen väljer att delta fullt ut eller i det som väcker intresse

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: