👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Block 2- Hållbar utveckling BF19A Nk1a1

Skapad 2020-09-23 14:30 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap
I detta block ska vi prata om hur det står till med världen. Vad har vi för problem och vad har vi gjort bra? Examination: Individuell inlämningsuppgift

Innehåll

Planering BF 19A

Block 2: Hållbarutveckling (13 lektioner)

1.Presentation av blocket + Gmg2.1 overshoot day och berättelsen om ”Den stora sparvjakten”

2. Gmg 2.2 Det hållbara kretsloppet (inklusive övergödning) + påskön

3. Gmg 2.3  Vad hände med ozonet? + Gmg 2.4 Ekosystemets bärkraft

4. Gmg 2.5 Växthuseffekten och klimatförändringar + Labb ½ klass ”Koldioxiden i havet”

5. Labb ½ klass ”Koldioxiden i havet”

6. + Gmg 2.6 Har du factfulness

7. Gmg 2.7 Försurning + Gmg 2.8 Mat

8. Labb ½ klass ”Försurning”

9. Labb ½ klass ”Försurning”

10. Intro uppgift 2.1 ”Grilla, resa, bo”  

11. Arbete med uppgift 2.1

12. Arbete med uppgift 2.1

13. Arbete med uppgift 2.1

Uppgifter

  • Uppgift 2.1 Äta, resa eller bo

  • Labb rapport 2.1 Vad händer när haven blir varmare?

Matriser

Nak
NK1b - Block 2 Uppgift 2.1 Äta, bo, resa

Uppgift 2.1 Äta, bo, resa

E
C
A
Aspekt 1 - Naturvetenskapligt arbetssätt och formalia
Din text innehåller i relevanta delar för uppgiften, men formalian kan vara bristande. Du använder minst någon källa som anges.
I stor utsträckning följer du formalian. Du använder flera relevanta källor, som i stort är tydligt refererade till.
Du följer formalian för uppgiften. Du använder flera relevanta källor, som är noga refererade till. Om det behövs visar du gott källkritiskt tänkande. Det finns inget att anmärka
Aspekt 2 - Bakgrund
Du diskuterar översiktligt någon eller några faktorer som berör hållbar utveckling
Du diskuterar utförligt några faktorer som berör ditt valda alternativ kopplat till hållbar utveckling.
Du diskuterar utförligt och nyanserat minst tre relevanta faktorer som berör ditt valda alternativ kopplat till hållbar utveckling.
Aspekt 3 - Slutsats
Utifrån ett tänk kring hållbar utveckling ger du enkla förslag på handlingsalternativ och ställningstaganden och ger enkla argument för detta.
Utifrån ett tänk kring hållbar utveckling ger du utförliga förslag på handlingsalternativ och ställningstaganden och ger välgrundade argument för detta.
Utifrån ett tänk kring hållbar utveckling ger du utförliga förslag på handlingsalternativ och ställningstaganden och ger välgrundade och nyanserade argument för detta.