Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så fungerar samhället

Skapad 2020-09-23 14:37 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vad behövs i ett samhället för att det ska fungera? Vad jobbar folk med? Hur får man pengar och vad behöver vi köpa får pengarna?

Innehåll

Arbetsområdet

Tillsammans ska vi ta reda på vad det är som gör att vårt samhälle fungerar på ett bra sätt. Vi arbetar med yrken och olika verksamheter i vårt samhälle, t ex sjukvård och räddningstjänst.

Arbetssätt

 • genomgångar och diskussioner
 • skriva om yrken/samhällsfunktioner
 • faktatextläsning
 • fotografering
 • keynote om samhällsfunktioner 

 Bedömning

Genom att du deltar i samtal och diskussioner och att du genomför dina arbetsuppgifter bedömer vi din förmåga att:

 

 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

 

 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

 

 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer. 

 

 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

 

 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: