👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, tal och taluppfattning, år 1, 20/21

Skapad 2020-09-23 15:01 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 1 Matematik
Under hela år ett kommer vi att träna på tal så att du kan räkna långt och dela upp tal.

Innehåll

Innehåll

Period

 

Under år 1, höstterminen. 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 

Diagnos kopplat till Favorit matematik.

Observation av undervisningsmoment. 

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 

Att eleven kan räkna, skriva och rita talen 0-12.

Eleven ska förstå antalsprincipen, antalskonstans samt talradens uppbyggnad.

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 

Undervisningen utgår från Favoritmatematiks bok för året höstterminen. 

Egna stenciler där vi tränar på att skriva talen 0-12, dela talen 0-10, matematiska tecken och storleksordning.

Livet i mattelandet - pedagogiska filmer till arbetsområdet taluppfattning.
Ramsräkning tillsammans. 

Samtal om siffror och tals värde och vilket tal som är störst/minst.

Udda och jämna tal kopplas till veckonumren.

Specialundervisning enskilt eller i mindre grupp för elever som behöver extra stöd.

 

Eleven ska lägga fram rätt antal klossar inom talområdet 0-12 samt räkna enligt antalsprincipen.

Eleven ska ange om talet är udda eller jämnt inom talområdet 0-20 samt beskriva skillnaden.

Eleven ska dela upp talen 0-10.

Eleven ska storleksordna talen 0-20.

Eleven ska skriva talen 0-12. 

Eleven ska läsa och beskriva skillnaden mellan t.ex. talen 16-61, 12-21 samt ange vilket som är störst/minst.

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

 

Muntlig återkoppling under lektionstid.

Rättning av mattebok och stenciler.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3