👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi, Kartan, årskurs 4, 20/21

Skapad 2020-09-23 15:11 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 Geografi
Under detta arbetsområde kommer vi arbete med kartan och dess uppbyggnad. Vi kommer läsa om och använda oss av olika sorters kartor. Under arbetsområdet kommer vi även öva på vad Sveriges landskap heter och var de finns.

Innehåll

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 

Under lektionstid vid enskilt arbete med arbetsblad samt vid klassrumsdiskussion.

Bedömningsuppgift avseende kartkunskap

Test i namngeografi - Sveriges landskap

 


Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 

I vilken utsträckning eleven kan:

 • använda kartor för att undersöka omvärlden
 • använda sig av geografiska begrepp
 • namnge och placera Sveriges landskap 


Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 

Genomgångar i helklass och enskilt/parvist arbete. Utrymme för pararbete finns för att t.ex. förhöra varandra i namngeografi.

 

Vi läser grundboken Koll på Geografi 4 och arbetar med Atlas och arbetsblad. Ipad kommer även användas för att träna namngeografi.


Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

Muntligt under arbetets gång.

Skriftlig återkoppling på skriftliga uppgifter.

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift kartkunskap

 • Namngeografi - Sveriges landskap

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6