Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 3 20/21

Skapad 2020-09-23 15:20 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 1 – 3 Engelska
Du ska få lära dig enkla ord och fraser på engelska. Du kommer även få öva på att förstå enkla instruktioner och enkelt talad engelska.

Innehåll

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 • Eleven samtalar två och två kring ett elevnära ämne, givna frågor, läraren lyssnar vid flera tillfällen och bedömer din förmåga.

 • Utefter skolverkets bedömningsstöd- hör- och läsförståelse:
  Where are they (hörförståelse tidig vårtermin), du ska individuellt lyssna på en dialog och visa att du förstår genom att svara rätt på flervalsfrågor.
  Please, kids! (läsförståelse sen vt). Du får läsa meningar individuellt och visa att du förstår genom att svara rätt på flervalsfrågor.

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 

i vilken utsträckning eleven kan:

 • förstå tydligt talad engelska om elevnära ämnen

 • berätta om sig själv, familj samt intressen.

 • läsa en enkel vardaglig text.

 • läsa och koppla en enkel vardaglig fras till en bild.

 • ge samt förstå instruktioner.

 • förstå enkla beskrivningar.

 • uttrycka sig med ord, fraser och meningar.

 • delta i ett samtal.

 • använda sig av språkliga strategier för att förstå sammanhanget.

 • utifrån en film eller dramatiserad berättelse ta till sig handlingen.

 • reflektera och förstå budskapet på ord och fraser i sin närmiljö och varför vi i Sverige använder engelska ord och uttryck..

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

Du kommer att få:

 • delta aktivt i gemensamma genomgångar, visa att du förstår och vill lära dig engelska

 • arbeta med serien "The game". Titta på avsnitt 10 avsnitt och jobba med olika elevnära ämnen i ett arbetshäfte. 

 • delta aktivt i sånger, lekar och ramsor

 • lyssna på talad engelska, 

 • tala engelska

 • läsa ord och enkla texter på engelska

 • träna på att föra dialoger med andra på engelska

 • skriva ord och enkla meningar på engelska

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

 

 • Du får återkoppling i muntlig form på lektionerna samt avstämningsuppgifter

 

 • Du får återkoppling i muntlig form på bedömningsuppgifterna

Uppgifter

 • Skolverkets bedömningsstöd Hörförståelse

 • skolverkets bedömningsstöd hörförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: