Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppställning av addition, subtraktion

Skapad 2020-09-23 15:29 i Nya Rydsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du kommer att få lära dig och träna på skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion. Du kommer också att få träna på problemlösning genom att få arbeta med att välja räknesätt i olika texttal som du ska räkna ut.

Innehåll

Tidsplan: 6 veckor

Vad vi ska arbeta med: 

 • Skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion
 • Problemlösning genom att välja rätt räknesätt vid texttal

Hur ska vi arbeta:

 • Uppgifter i matteappen NOMP
 • Skriftliga stenciler 
 • Varierade uppgifter ur mattebok.

Bedömning: 

 • Informell / formativ bedömning under lektioner och uppgifter 
 • Slutgiltigt "prov" där elever får välja uppgifter efter egen förmåga

Uppgifter

 • Avstämning ämnesområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Uppställning subtraktion och addition

Du ska efter att ha arbetat med addition utveckla följande:nde:

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
På väg att nå målen
Når målen
Överträffar målen
Addition
Du kan lösa ett additionstal utan minnssiffra skriftligt.
Du kan räkna ut additionstal med minnessiffra skriftligt.
Du kan ställa upp och räkna ut additionstal med flera minnessiffror.
Subtraktion
Du kan lösa ett subtraktiontal utan minnessiffra.
Du kan räkna ut subtraktiontal med lån skriftligt.
Du kan ställa upp och räkna ut subtraktiontal med lån på fler än ett ställer.

Ma
Problemlösning

På väg att nå målen
Når målen
Överträffar målen
Problemlösning
Du behöver utveckla din förmåga att lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du behöver utveckla att välja vilket räknesätt du ska lösa uppgiften med.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer det räknesätt som du ska räkna med i uppgiften.
Du kan på ett bra sätt lösa matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer rätt räknesätt, även på uppgifter där båda räknesätten används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: