Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2020-09-23 15:35 i Klämmestorpsskolan Mjölby
Årskursplanering åk 2
Grundskola 2 Matematik
Årskursplanering i matematik åk 2

Innehåll

 

 Matematik  åk 2   

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 •  föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

Kunskapsområde:

Centralt innehåll

Bedömning

Kunskapskrav

 

Sannolikhet och statistik

 

Avläsa och göra enkla stapel -och cirkeldiagram, lätt sannolikhet med visuellt stöd

 

 Läromedel,/diagnoser, 

muntligt/skriftligt 

 

 

Taluppfattning och tals användning

Positionssystemet: ental, tiotal och hundratal

Udda/jämna tal

Talraden 0-100

Talföljder (se mönster)

Laborera med bråk

Grundläggande multiplikation (ex. 3-skutt)

 

 

 

Förstå och använda tal (skriftligt)

Skolverkets bedömarstöd (muntligt, skriftligt)

Läromedel/diagnoser,

muntligt/skriftligt

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.

 

Algebra

 

Likhetstecknets betydelse

Addition och subtraktion 0-20 med tiotalsövergång

Addition och subtraktion 20-100 med tiotalsövergång

 Skolverkets bedömarstöd

 

Läromedel/diagnoser,

muntligt/skriftligt

 

 

Geometri

 

Namnge de geometriska formerna kvadrat, rektangel, cirkel och triangel

Symmetri med hjälp av bilder

Lägesord (före, efter, på under, bakom o.s.v.)

Bekanta sig med volym (liter, deciliter), längd (meter, decimeter, centimeter), tid (hela analoga klockan samt kunna säga hur lång tid som gått) 

 

 Läromedel/diagnoser

muntligt/skriftligt

Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer

 

Samband och förändringar

 

Dubbelt/hälften

Förstå och använda tal,

Skolverkets 

bedömarstöd,

Läromedel/diagnoser,

muntligt/skriftligt

 

 

Problemlösning

 

Problemlösning med subtraktion, addition och grundläggande multiplikation

Strategier för problemlösning i enkla situationer- måla, skriva med ord samt visa på mattespråket hur man löst en uppgift.

Förstå och använda tal,

 

Läromedel/diagnoser, muntligt/skriftligt

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: