Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse -Friidrott

Skapad 2020-09-23 15:48 i Björnkärrsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Friidrott är ett samlingsbegrepp för ett antal idrottsgrenar. Vi kommer att jobba med: kulstötning, höjdhopp, kast med liten boll, längdhopp och löpning. Du kommer att få prova på att springa olika långa distanser, 60 m, 400 m, 800 m samt eventuellt 5 km. Under den här perioden kommer du att få möjlighet för att jobba med teknik i de olika grenarna. Du ska träna på att anpassa dina rörelser till aktiviteterna och sammanhanget.

Innehåll

Övergripande syfte från Läroplanen:

-        Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

-        Undervisningen ska syfta till att få möta många olika slags aktiviteter.

-        Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter

-        Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

-        Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Undervisning/arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta:

-        Både inomhus och utomhus, i grupp och individuellt

-        Vi använder ändamålsenliga redskap (mätutrustning, materiel)

 

-        Kulstötning, höjdhopp, kast med liten boll, längdhopp, löpning. Olika långa distanser, 60 m, 400 m, 800 m, häck, samt eventuellt 5 km.

Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Formativ bedömning (bedömning för lärande) genomförs kontinuerligt under lektionerna i idrott och hälsa direkt kopplat till respektive elevs prestation och elevgrupps nivå. Eleverna ges också möjlighet att själva bedöma sina olika prestationer genom t.ex. videobedömning, kamratbedömning, resultatbedömning (vid det enskilda tillfället). 

Summativ bedömning (bedömning av lärande) görs när eleven eller elevgruppen är redo för det (Efter teoretisk genomgång och praktisk färdighetsträning) baserat på vad eleverna ska kunna enligt kunskapskraven.

Elevens delaktighet och inflytande - Vad kan du påverka?

-        Eleverna är delaktiga vid planering och genomförande av olika aktiviteter.

-        Eleverna är delaktiga vid självbedömning och kamratbedömning.

-        Eleverna får möjlighet att träna på och förbättra enskilda friidrottsgrenar mer än andra efter egna önskemål.

Tolkning av kunskapskrav

Åk 4
Kunna delta i lekar, spel och idrotter. Behärska motoriska grundformer. Följa regler i samband med lek, spel och idrotter samt kunna visa hänsyn och respekt till andra.

Åk 5
Kunna delta i lekar, spel och idrotter. Behärska motoriska grundformer. Följa regler i samband med lek, spel och idrotter samt kunna visa hänsyn och respekt till andra.

Åk 6

Betyg

F

E

C

A

Hoppgrenar

Når inte upp till E-nivå

Du utför grenarna med delvis god rymt och balans. Exempel: Utför hopp, men har svårt att anpassa ansatsen så att upphoppet och ribbpassagen kan utföras på ett korrekt sätt.

Du utför grenarna med relativt god rytm, balans och teknik. Du kan upprepa övningen med liknande resultat. Exempel: Utför hopp med bra ansats och upphopp men har svårt kombinera detta med en bra ribbpassage.

Du utför grenarna med god rytm,balans och teknik. Du kan upprepa rörelserna med samma goda resultat. Exempel: Utför hopp med bra tajming och teknik, där såväl ansats, upphopp, och ribbpassage utförs på ett välfungerande sätt.

Kastgrenar

Når inte upp till E-nivå

Du utför kasten/stötarna med avsedda tekniker på ett delvis fungerande sätt. Exempel: Du kastar liten boll med överhandskast och siktar långt bort och högt upp. Du koncentrerar dig på att göra en korrekt stöt.

Du utför kasten/stötarna med avsedda tekniker på ett relativt välfungerande sätt. Exempel: Du kastar liten boll med överhandskast och siktar långt bort och högt upp. Du kan kombinera flera motoriska rörelser mer naturligt när du kastar/stöter.

Du utför kasten/stötarna med avsedda tekniker på ett välfungerande sätt.
Exempel: Du kastar naturligt med en bra teknik och kan upprepa samma sak flera gånger.

Löpgrenar

Når inte upp till E-nivå

Du genomför löpmomenten på ett delvis fungerande sätt (gällande fotisättning, kroppshållning, armpendling och häckpassage).

Du genomför löpmomenten på ett relativt välfungerande sätt (gällande fotisättning, kroppshållning, armpendling och häckpassage).

Du genomför löpmomenten på ett välfungerande sätt (gällande fotisättning, kroppshållning, armpendling och häckpassage).

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: