👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skogen del 1

Skapad 2020-09-23 15:57 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället skogsmiljö där vi samlar naturmaterial, samarbetar och funderar kring träd och växters egenskaper

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

Naturvetenskap och Matematik

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Gemensam förståelse/tolkning av naturmaterial och växter

Samarbete och matematiska begrepp

  

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Samtala om naturmaterial och förmåga att se naturens egenskaper

Se skillnader/urskilja skillnader mellan olika naturmaterial

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 • skogsmiljö
 • naturmaterial
 • skapa karta
 •  samarbetsövningar
 • fysisk aktivitet
 • bygga kojor
 • introducering av träd

  

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

Vad är naturmaterial? Var kan vi finna naturmaterial? Hur kan man använda naturmaterial?

Kan växter känna? Kan naturmaterial känna? Vad kan vi hitta för att identifiera olika träd?

Geometriska former, lätt tungt, längd, tjock, smal, bakom,framför, under, över

 Berätta?

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

Vi är mycket i Humlegården samlar kastanjer, och besöker krydd -  och grönsaksträdgården, vi samlar mycket jord, vatten och blad på gården och blandar allt i hinkar och vattenbanor, reningsverk

Gruppen har tidigare arbetat med geometri och att leta former så det finns tidigare erfarenhet 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

Vad kan finnas under stenar? Varför finns insekter under stenar och i jorden?Är det någon som kan namn på träden?

Hur ser man om växten lever? Varför ramlar /tappar bladen? Varför är dom olika? Vad händer med träden på hösten?

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

Hur kan man se varför ett träd ändrar utseende? Vilka insekter lever under jorden? Hur förhåller vi oss till saker/varelser i naturen?

 

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18