Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Autunno in Italia

Skapad 2020-09-23 16:29 i Lerum Modersmål Lerum
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Tema: höst i Italien från vinskörden till dikter och musik. Med hjälp av digitala verktyg skapar eleven en presentation om temat.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att arbeta med temat i 4 veckor. Jag  introducerar temat genom att berätta  om hösten i Italien och  presenterar en kort film om vinskörden. Vi diskuterar  om filmen och vi sammanfattar den tillsammans. Eleven kommer att läsa och arbeta med olika texter  om temat,  berättelser och faktatexter om vinskörden, en känd poesi om hösten från  Nobelpristagare Carducci och lyssna på låten ”hösten” ur ”de fyra årstider” från Vivaldi. Eleven ska förbereda en PowerPoint om temat och presentera den muntligt.

 

Förmågor

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

Lärandemål

Eleven ska  kunna förbereda och genomföra en muntlig redogörelse om temat.  I  presentationen ska eleven visa förmågan att redogöra för kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till Italien.

 

 

Bedömningsunderlag

PowerPoint presentationen samt elevens skriftliga arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: