Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BAIO siffror

Skapad 2020-09-23 18:40 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Barngruppen har nu fått stor erfarenhet av siffran som symbol och har fått öva tal- och antalsuppfattning i olika sammanhang. Nu ska barnen få använda naturmaterialet som de samlat genom att dekorera siffrorna 1-10.

Innehåll

Inför undervisningstillfället

Lärandefokus

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Barngruppen ska ha fått en större förståelse för siffrans form och riktning.

  

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Förmågan att kommunicera och använda matematiska begrepp samt utveckla sin skapande förmåga. 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Barnen får välja varsin siffra och får sedan välja bland det samlade naturmaterialet, följa siffrans linjer genom att limma och dekorera.

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

 

Tidigare erfarenheter

Kommer ni ihåg hur en siffra ser ut?

Vilken siffra känner du igen?

Känner ni igen naturmaterialen?

 

Under processen

Hur ser din siffra ut, kommer du ihåg vad den heter?

Vad limmar du fast?

 

Utveckling

Vill du berätta vad du har gjort?

Hur ser kompisarnas siffror ut?

Vilken siffra har du dekorerat?

Vilka naturmaterial har ni använt?

 

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 Att tänka på till nästa planering:

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: