👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 2A

Skapad 2020-09-23 19:51 i Jutarumsskolan Halmstad
Planering utifrån boken "Koll på matematik 2A".
Grundskola 2 Matematik
Välkommen till matematikens värld där vi utgår från boken Koll på matematik 2A. Även Bingel är en del av vårt matematikläromedel.

Innehåll

 Det här ska du utveckla (Förmågor)

 • formulera och lösa problem

 • använda matematiska begrepp ovh förstå hur de hänger ihop med varandra

 • förklara hur du tänkt och förstå hur andra har tänkt

 • föra och följa matematiska resonemang 

Det här ska du arbeta med (centralt innehåll)

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal

 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer

 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse

 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften

 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer

Kunskapskrav (vad bedöms)

 • Hur du löser enkla matematiska matteproblem. Du väljer och använder någon metod som passar bra för att lösa problemet

 • Hur du kan beskriva hur du löser olika matteproblem 

 • Hur du använder mattebegrepp på ett ganska bra sätt i vardagen med hjälp av symboler, saker eller bilder

 • Hur du kan ge exempel på hur några mattebegrepp hör ihop med varandra som tillexempel dubbelt och hälften

 • Hur du väljer och och använderen metod för att skriva enkla uträkningar med plus och minus
 • Hur du kan använda dig av likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida

 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt

 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

 

Så här kommer vi att arbeta/arbetssätt/arbetsformer

 

 • praktiska övningar

 • Koll på matematik 2A

 • samtal om begreppen både i mindre grupp och i helklass.

 • synliggöra och tydliggöra matematiken med hjälp av bilder och filmer.

 • använda Bingel på datorn (där arbetsmaterialet är kopplat till boken)

 • Skolplus

 • addition med tiotalsövergångar och olika strategier

 • subtraktion med tiotalsövergångar 

 • dubbelt/hälften

 • problemlösning

 • tid, kunna jämföra och uppskatta

 • klockan, kvart i/över, tio i/över och fem i/över

 • vikt: jämföra kilo och hekto

 • volym: jämföra deciliter och liter

 • tabeller och diagram

 • tanketavlor

 • multiplikation, 2an, 5an och tians tabeller 

 • division, division med 2

 • mönster

 • helhet och delar. 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i 

 • att samtala

 • att lösa diagnoser

 • grupparbeten

 • enskilt arbete

 • hur du visar hur du kommer fram till ditt svar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3