Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfabetsarbete

Skapad 2020-09-23 20:35 i Andersbergsskolan Halmstad
alfabetsarbete i form av att presentera ett svenskt djur för varje bokstav.
Grundskola F – 1 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Vi lär oss alla bokstäverna både hur de ser ut och hur de låter. Varje vecka presenteras även ett bokstavsdjur.

Innehåll

Vi kommer att:

 • Gå igenom alla bokstavsljuden
 • Lära oss att ljuda ihop bokstäver till ord
 • Lära oss att förstå de ord och meningar vi läser
 • Arbeta och lära oss om genren faktatext
 • Arbeta och lära oss om genren berättande text
 • Skriva av och skriva texter tillsammans och enskilt.
 • Lyssna till högläsning

Material som vi kommer att använda:

 • Robin (läslära åk1)
 • Arbetsbok Robin
 • Robin på Bingel
 • Faktatext om ett djur från Sverige
 • Berättande text om veckans bokstavsdjur

 

Du ska kunna:

 • Läsa och känna igen alla bokstäverna, hur de ser ut, samt hur de låter.
 • Ljuda ihop bokstäver till ord och meningar.
 • Läsa enkla texter med förståelse
 • Återberätta text som någon annan läst
 • Skriva alla bokstäverna
 • Skriva enkla ljudenligt stavade ord
 • Skriva enkla meningar
 • Veta skillnaden på faktatext och berättande text
 • Berätta om några djur vi har arbetat med

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: