Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik - ordklasser åk 7-9

Skapad 2020-09-23 20:38 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Genom att jobba med grammatiken elever åk 7-9 ska lära sig modersmåls grammatiska struktur, följa språkliga normer i jämförelse med svenskan.

Innehåll

-Ha genomgång  om språkets grundläggande struktur, grammatiska regler och stavningsregler i jämförelse med svenska.

-Vi ska ha genomgångar och övningar med ordklasser :substantiv (femininum, maskulinum, neutrum, singular, plural, kasus) Åk-9

  verb(tempus och jämföra med svenska) Åk-8, adjektiv(olika typer, komparation) och pronomen. Åk-7

-Vi ska öva på ordförståelse, synonymer, motsatser på olika sätt (färdiga stenciler, övningsbok, muntligt, digital) och använda ord-språk-tolka, diskutera och analysera.

-Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för  stavning, ordförståelse och översättning.

-Översätta texter från svenska till bosniska/kroatiska/serbiska och tvärtom.

Bedömning:

-Genom dina texter kommer jag att bedöma din skrivförmåga, språkvariation och språkhantering.

-Genom skriftligt prov med olika uppgifter /som vi har tränat på/ där du ska visa dina kunskaper i grammatiken, samt förmåga att jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenskan. Du kan också  iaktta likheter och skillnader inom grundläggande grammatik mellan modersmål och svenska.

-

Uppgifter

 • Vježbe iz gramatike

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 9

Matriser

Ml
ML Att skriva (åk7-9)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
6. Skriva olika texter med språklig variation
Textens genre
Försöker att följa genrens mönster för innehåll, struktur och språk.
Följer på ett enkelt sätt genrens mönster för innehåll, struktur och språk.
Följer genrens mönster för innehåll, struktur och språk på ett utvecklat sätt.
Följer genrens mönster för innehåll, struktur och språk på ett välutvecklat och kreativt sätt.
Ordval
Ordvalet är inte så varierat och inte alltid passar för textens syfte och mottagare.
Texten visar viss variation i ordval och passar delvis för textens syfte och mottagare.
Texten visar variation i ordval och passar för textens syfte och mottagare.
Texten visar väl variation av ordval och är väl anpassat för textens syfte och mottagare.
7. Anpassar innehåll och språk till situationer
Textens helhet
Textens uppbyggnad är otydlig. Röd tråd saknas.
Textens uppbyggnad är i huvudsak tydlig. Röd tråd finns d vs texten kan läsas från början till slut.
Textens uppbyggnad är tydlig och genomtänkt. Röda tråden är tydlig genom hela texten.
Textens uppbyggnad är tydlig, genomtänkt och välvald för ämnet. Röda tråden är tydlig och klar genom hela texten.
8. Beskrivningar och berättarstruktur
Stavning
Stavar inte rätt, gör systematiska stavfel.
Stavar delvis rätt, gör vissa systematiska stavfel.
Stavar rätt de flesta ord, gör inga systematiska stavfel.
Stavar alltid rätt även vid stavning av okända ord.
Användning av tecken
Använder sällan tecken på lämpligt sätt.
Använder ibland tecken på lämpligt sätt.
Använder ofta tecken på lämpligt sätt.
Använder en variation av tecken på lämpligt sätt.
Styckeindelning
Styckeindelning förekommer inte.
Styckeindelning förekommer delvis.
Styckeindelning fungerar väl.
Styckeindelningen är genomtänkt och fungerar mycket väl.
9. Föra resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska
Översättning Modersmålsuppbyggnad
Använder inte alltid fungerande meningsbyggnad vid översättning och jämförelse mellan modersmålet och svenska
Använder delvis fungerande meningsbyggnad vid översättning och jämförelse mellan modersmålet och svenska
Använder fungerande meningsbyggnad vid översättning. Gör jämförelse och drar slutsatser mellan modersmålet och svenska
Använder välfungerande meningsbyggnad vid översättning. Gör jämförelser och drar slutsatser på ett välutvecklat sätt mellan modersmålet och svenska
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: