👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik

Skapad 2020-09-23 21:01 i Norrtälje grundsärskola Norrtälje
Grundsärskola 7 – 9 Motorik
Fysiska aktiviteter, rörlighet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Genom rörelse skapas förutsättningar för en nya erfarenheter och nytt lärande. Kropp, känslor och sinnen samverkar i den motoriska utvecklingen, som i sin tur främjar självständigheten och hälsan.

Innehåll

 

Arbetssätt:

 • Träna motoriken i olika redskapsbanor, hinderbanor och övningar

 • Lekar, idrotter och spel både i ute-och innemiljö

 • Dansa enklare danser och rörelser till musik

 • Orientering i ute- och innemiljö samt tipspromenader

 • Samtala om lekar, regler, hälsa och fysisk aktivitet

 • Skridsko
 • Friluftsdagar som t ex "elevens val", IP-spel
 • Titta på film
 • Simundervisning
 • Elevspel/kahoot/pussel 
 • Matildahallen
 • IP
 • Kahoot/spel/pussel
 • L-ABC och HLR
 • Cirkelträning

 

 

Förmågorna utvecklas genom syftena:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT

Matriser

MOT
Ämnesområde med inriktning IDH

Rörelse och deltagande

Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan **delta** i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus. Eleven **deltar** i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll samt **deltar** också i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan **använda** fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser. Eleven **utför** rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll samt kan **genomföra** lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och **följa** några regler.
Eleven **deltar** i att använda kunskaper i olika situationer.
Eleven **använder** kunskaperna i olika situationer.

Simning

Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven **deltar** i olika former av vattenaktiviteter.
Eleven **genomför** olika former av vattenaktiviteter och **förflyttar** sig i vatten.

Hälsa och livsstil

Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan **delta** i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
Eleven kan **kommunicera om och beskriva** betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador. Eleven **beskriver** också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning och självbild.
Eleven **deltar** i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval samt samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Eleven ** kommunicerar om och beskriver** samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval samt samband mellan fysisk aktivitet och hygien.

Friluftsliv och utevistelse

Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan **delta** i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och **medverkar** då i att följa allemansrättens regler.
Eleven kan **genomföra** varierade utomhusaktiviteter och **anpassar sig **då efter olika förhållanden och **följer** allemansrättens regler.
Eleven **deltar** i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus
Eleven **kommunicerar** om och ger exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus

Ämnesspecifika begrepp

Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Beroende på sammanhanget **identifierar** eleven ord, begrepp och symboler på ett relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
Beroende på sammanhanget **använder** eleven ord, begrepp och symboler på ett relevant sätt.