Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lila grammatiken åk 1-3

Skapad 2020-09-23 21:23 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Att jobba i område lila grammatiken vi ska väcka intresse, nyfikenhet och språkglädje hos elever i åk 1-3.

Innehåll

-Vi kommer att träna på bokstäver/ord/korta texter/ muntligt och skriftligt genom våra övningsböcker, bilder, stenciler, digital /Widgit, Book Creator. Samtidigt kommer vi fokusera oss på bokstäver och deras skrivs teckens form som skiljer sig i uttal och skrift från de svenska./Åk 1-3

-Vi ska lära oss språkets grundläggande struktur ,stavningsregler, stor bokstav, skiljetecken och interpunktion./Lilla grammatiken /Åk 2-3

-Vi ska läsa och träna på uttal och betoning av bokstäver, ord och enkla texter och jämföra med svenska.

Bedömning:

-Din förmåga att kunna skriva bokstäver/ enkla ord, ljud och uttal av vissa valda bokstäver/enkla ord genom läxförhör samt kunna jämföra dem med svenskans./Åk-1

-Din förmåga att skriva  ord, meningar eller enkla texter med rätta stavningsregler, stora bokstav och skiljetecken och se likheter och skillnader mellan svenskans och BKS ordföljd./Åk-2,3

-Din förmåga att utrycka sig med bra uttal ,betoning och samtalsmelodi för att kommunicera rätt./Åk1-3

 

Uppgifter

 • Mala gramatika

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 6

Matriser

Ml
ML Att skriva (åk 1-6)

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
6.Skriva olika slags texter med språklig variation
Strukturer
Visar förståelse för bilder, tecken och symboler
Skriver flera bokstäver och kopplar till bokstavsljuden
Skriver ord eller meningar och kortare texter
Skriver med egna ord en sammanhängande text
Språkliga drag
Skriver enkla ord till meningar med stor bokstav och punkt
Skriver berättande texter med enkla handlingar
Använder sig av texttypiska drag vid skrivande
Använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare
Ämnesrelaterade ord och begrepp
Använder de flesta ord på ett enkelt sätt
Använder ord och begrepp ganska väl
Använder ord och begrepp på ett passande sätt för sammanhanget
Använder en variation av ord och begrepp på ett kreativt sätt
7. Använda regler för språkriktighet
Formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand/på datorn
Följer vanliga stavningskonventioner (stavningsregler)
Följer grammatiska reglerna för meningsbyggnad och interpunktion
Behärskar stavningsregler och grammatiska regler för meningsbyggnad och interpunktion
8. Föra resonemang om likheter och skillnader i språket
Jämförelser med svenskans bokstäver
Jämförelser med språkets struktur mellan modersmålet och svenska som t.ex. ljud, ordföljd, interpunktion, betoningar och stavningsregler
Jämförelser med meningsbyggnad med svenskan som t.ex. ordklasser och satsdelar
Reflekterar över likheter och skillnaden mellan modersmålet och svenskan för språk- användning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: