Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skog, svampar och näringskedjor

Skapad 2020-09-23 21:51 i Oxledsskolan Partille
Djur, ekologi, näringskedja, ekosystem, biologisk mångfald, jordbruksmark
Grundskola 4 Biologi
Omkring oss har vi massor av träd. Bland dem lever både svampar och stora och små djur. I det här området får vi lära oss en del om hur de samverkar med varandra...

Innehåll

Vad?

Vi kommer att lära oss om:

 • lövträd och barrträd
 • svampar
 • nedbrytare
 • näringskedjor, rovdjur och bytesdjur
 • hur växter sprider sina frön
 • Allemansrätten
 • hur man beskriver och förklarar.
 • hur man gör undersökningar och dokumenterar undersökningar.
Ord och begrepp:
barrträd, lövträd, blandskog, svamp, mycel, nedbrytare, gråsugga, näringskedja, rovdjur, bytesdjur, kretslopp, fröspridning 
 

Hur?

Genomgång av läraren. 

Läsa i böcker och se på film.

Samtal och diskussioner.

Anteckna och göra övningar. 

Göra undersökningar om tex gråsuggor

 

Bedömning

Din lärare kommer bedöma

 • vad du kan om några trädarter, svampar och näringskedjor (faktakunskaper) 
 • hur du beskriver och förklarar
 • hur du använder de ord och begrepp vi arbetat med
 • hur du deltar i samtal och diskussioner på lektionerna
 • hur du genomför undersökningar och dokumenterar dem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: