👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsråd och planeringsgrupper

Skapad 2020-09-23 22:38 i Kvisthamra fritidshem Norrtälje
Grundskola F
På ett fritidsråd får Du som elev möjlighet till inflytande över Din fritidstid. Vi diskuterar aktiviteter, regler, rutiner och trivsel.

Innehåll

 

 

Tidsperiod

 

 

Vad ska vi lära oss? 

 

Vi ska träna vår förmåga att uttrycka våra tankar och ideer samt lyssna på andras och ta beslut på ett demokratiskt sätt.

Vi ska ta mer och mer ansvar för vårt lärande och vår egen fritidstid.

Vi tränar på att ta ansvar även för miljön och andra elever på fritidshemmet.

 

 

 

Förmågor och Centralt innehåll 

Se nedan under "kopplingar till läroplanen".

 

 

 

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

Vi kommer att ha fritidsråd både i storgrupp och i mindre samtalsgrupper ca en till två gånger per termin.

Vi kommer tidvis att ha planeringsgrupper. Vi samlas då i mindre grupper och planerar aktiviteter för någon, några veckor framåt på fritids. Vi anslår planeringen på fritidstavlan samt skickar ut i månadsbrev.

 

Hur ser vi att vi når målet?

 

Vid läsårets slut vill vi att Ni känner Er säkrare på mötesteknik och på hur man tar demokratiska beslut. Vi vill också att fler kan och vågar uttrycka sina åsikter och tankar.

 

Vi utvärderar våra möten tillsammans på sista fritidsrådet.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -