Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema skogen: Djur

Skapad 2020-09-24 07:55 i Kulladals förskola Kristianstad
Förskola
Inom vårt tema Skogen låter vi barnen upptäcka, utforska och leda oss framåt i arbetet med fokus på skogsdjur.

Innehåll

Utifrån vår temauppstart och vår input i form av skogsupplevelse har barnen kommit med förslag på vilka djur som finns i skogen. Därefter har de fått rösta fram med hjälp av Google formulär vilket djur de vill veta mer om. Det djur som får flest röster är det djur vi börjar utforska!

Vi kommer tillsammans med barnen bilda en struktur över vad vi vill ta reda på och hur. Barnen får själva ställa frågor som vi tillsammans letar svar på.

Genom att skriva upp barnens funderingar och frågor på ett papper som tydligt syns på avdelningen är det enkelt att återkomma till dessa under arbetet om skogen. Här kan vi också bocka av de frågor vi har svarat på och tydliggöra den röda tråden för barnen.

 

Uppgifter

 • Älgen

 • Vargen

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: