Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi åk 8, HT20

Skapad 2020-09-24 09:43 i Bohusskolan Ale
Ekologi - eleverna får arbeta i projektgrupper med olika områden som hör till ekologi. I detta arbetsområde ska vi fördjupa oss i ekologi. Vi kommer att prata om olika samband i naturen, näringskedjor, näringsvävar och näringspyramider, olika kretslopp, ekosystem (skogen, sjöar och hav) och miljöproblem kopplade till området.
Grundskola 8 Biologi
I detta arbetsområde ska vi fördjupa oss i ekologi. Vi kommer att prata om olika samband i naturen, näringskedjor, näringsvävar och näringspyramider, olika kretslopp, ekosystem (skogen, sjöar och hav) och miljöproblem kopplade till området.

Innehåll

Grovplanering

V

Tisdag

Torsdag

Fredag

38

-

-

1. Intro ekologi

39

Vandring

2. Näringskedjor och -vävar

 

3. Energiflöden och näringspyramider

40

Arbete med övningar om näringskedjor och näringspyramider

4. Kretslopp

5. Naturvård

41

Repetition och ”fusklappstillverkning”

-

 

42

Prov

 

 

 

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån hur väl du kan:

  • beskriva och förklara ekosystem, dess delar och hur de påverkar varandra
  • ge exempel på hur kunskaper om ekologi kan leda till att människor tar kloka beslut i sin vardag
  • beskriva naturvetenskapliga upptäckters påverkan samhället

 

Begreppslista, instuderingsfrågor och power points:

 

Filmklipp:

 

Tips på länkar till sidor (källor): 

Ugglans NO

Ehinger - biologi 1 och 2 (nivå: GY)

Matriser

Bi
Elevmatris "ekologi"

Når ännu ej målen
E
C
A
Använda information & anpassa framställning
Du har ännu inte visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett fungerande sätt i diskussioner, texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **i huvudsak** fungerande sätt i diskussioner, **enkla** texter och andra framställningar med **viss** anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **relativt väl** fungerande sätt i diskussioner, **utvecklade** texter och andra framställningar med **relativt god** anpassning till syfte och målgrupp.
Du har visat att du kan använda naturvetenskaplig information på ett **väl** fungerande sätt i diskussioner, **välutvecklade** texter och andra framställningar med **god** anpassning till syfte och målgrupp.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har ännu ej visat tillräckliga kunskaper om det aktuella biologiska sammanhanget.
Du har visat **grundläggande** kunskaper om det aktuella arbetsområdet och visat det genom att **ge exempel på och beskriva** det med **viss** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har visat **goda** kunskaper om det aktuella arbetsområdet och visat det genom att **förklara och visa på samband inom** det med **relativt god** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har visat **mycket goda** kunskaper om det aktuella arbetsområdet och visat det genom att **förklara, visa på samband inom och något generellt drag** i området med **god** användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Ekosystem, flöden och kretslopp
Du har ännu ej visat att du kan undersöka olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer, beskriva ekologiska samband och ge exempel på energiflöden och kretslopp
Du har visat att du kan undersöka olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer, beskriva **enkelt identifierbara** ekologiska samband och **ge exempel på** energiflöden och kretslopp
Du har visat att du kan undersöka olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer, beskriva **förhållandevis komplexa** ekologiska samband och **förklara** och **visa på samband kring** energiflöden och kretslopp
Du har visat att du kan undersöka olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer, beskriva **komplexa** ekologiska samband och **förklara** och **generaliserar kring** energiflöden och kretslopp
Påverkan på naturen & hållbar utveckling
Du har ännu ej fört resonemang kring hur människan påverkar naturen och visat på åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du har visat att du kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och** visat på** åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du har visat att du kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och**visat på fördelar och begränsningar hos** åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du har visat att du kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och**visat på olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos** åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: