Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVBSVE51: Författarporträttet

Skapad 2020-09-24 10:01 i Testgymnasiet i Linköping Linköping
Gymnasiesärskola Svenska
Under de kommande veckorna ska vi fördjupa oss i olika svenska författare och deras mest kända verk.

Innehåll

Exempeltext att ersätta:

Läsning är en viktig del i vår förmåga att ta till oss kunskap, men också för att koppla av och ta oss till en annan värld.

Genom läsningen utvecklas språket och förmågan att ta till sig information, som i detta fall är fakta om författare samt att ni ska läsa ett verk av den valda författaren.

 

Preliminär tidsram och examinationsform

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

Ersätt tabellen nedan med din egen preliminära tidsram:

 

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

47 

Introduktion till författarporträttet

Presentera olika svenska författare

Eleverna väljer varsin författare och går även och lånar bok.

48

Sök fakta om författaren samt läsa i 20 min

Sök fakta om författaren samt börja skriva en faktatext om författaren

49 

Skriva en faktatext om författaren

Skriva en faktatext om författaren

50 

Skriva klart faktatexten och gå igenom checklistan

Göra en presentation

51

Förbered för den muntliga presentationen

Muntlig redovisning

Uppgifter

 • Skugguppgift Författarporträttet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning. Hur språket, innehållet och dispositionen kan anpassas till syftet och mottagaren. Hur man kan använda olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga framställningar, till exempel stödord och digitala verktyg.
  Svb  -
 • Skrivande av texter för att kommunicera, lära och reflektera. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade till sammanhanget. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Svb  -
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter från olika medier, till exempel tidningsartiklar, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Svb  -
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider och kulturer. Berättande i film och andra medier där ord, bild och ljud samspelar. Olika genrer och berättarteknik i skönlitteratur, film och andra medier.
  Svb  -
 • Olika sätt att ta emot och ge respons på egna och andras muntliga framställningar samt texter.
  Svb  -
 • Ordkunskap, språkriktighet och språkets struktur, till exempel stavningsregler, skiljetecken och tempus. Hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Svb  -
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel genom att identifiera nyckelord.
  Svb  -
 • Informationssökning i olika medier och källor. Hur man bedömer informationens rimlighet samt hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Svb  -

Matriser

Svb
SVBSVE51, Svenska 1

Muntligt

E
C
A
Muntlig framställning
Hur språket, innehållet och dispositionen kan anpassas till syftet och mottagaren. Hur man kan använda olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga framställningar, till exempel stödord och digitala verktyg.
Medverkar i att genomföra muntliga presentationer med anpassning till syfte och mottagare.
Genomför enkla muntliga presentationer med viss anpassning till syfte och mottagare.
Genomför utvecklade muntliga presentationer med anpassning till syfte och mottagare.
Respons
Olika sätt att ta emot och ge respons på egna och andras muntliga framställningar
Eleven deltar i samtal genom att medverka i att framföra och efterfråga tankar och åsikter.
Eleven deltar i samtal genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet framåt.
Eleven deltar i samtal genom att framföra och efterfråga tankar och åsikter på ett sätt som för samtalet framåt.

Skriftligt

E
C
A
Skrivande av texter
Skrivande av texter för att kommunicera, lära och reflektera. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade till sammanhanget.
Eleven skriver mycket enkla texter och medverkar i att anpassa texterna till sammanhanget.
Eleven skriver texter som är begripliga, delvis sammanhängande och delvis anpassade till sammanhanget.
Eleven skriver texter som är tydliga, sammanhängande och anpassade till sammanhanget.
Bearbetning texter
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
Medverkar
Enkelt
Utvecklat
Beskrivande texter
Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Eleven skriver mycket enkla texter och medverkar i att anpassa texterna till sammanhanget.
Eleven skriver texter som är begripliga, delvis sammanhängande och delvis anpassade till sammanhanget.
Eleven skriver texter som är tydliga, sammanhängande och anpassade till sammanhanget.

Litteratur

Olika genrer och berättarteknik i skönlitteratur.
E
C
A
Skönlitteratur
För ungdomar och vuxna från olika tider och kulturer.
Eleven medverkar i att föra resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
Eleven för enkla resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
Eleven för utvecklade resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.

Läsning

E
C
A
Läsförmåga
Eleven läser texter med visst flyt.
Eleven läser texter med flyt.
Eleven läser texter med gott flyt.
Lässtrategier, tolka och förstå
Förstå och tolka texter
Genom att reflektera över och medverka i att göra sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven läsförståelse
Eleven läser texter med flyt. Genom att reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven tillfredsställande läsförståelse.
Genom att reflektera över och göra utvecklade sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven god läsförståelse.
Olika medier, tolka och förstå
Hur man urskiljer budskap, syfte, avsändare och sammanhang i texter från olika medier.
Eleven medverkar i att föra resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
Eleven för enkla resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
Eleven för utvecklade resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.

Språket

E
C
A
Språkförmåga
Ordkunskap, språkriktighet och språkets struktur, till exempel stavningsregler, skiljetecken och tempus. Hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Eleven skriver mycket enkla texter och medverkar i att anpassa texterna till sammanhanget.
Eleven skriver texter som är begripliga, delvis sammanhängande och delvis anpassade till sammanhanget.
Eleven skriver texter som är tydliga, sammanhängande och anpassade till sammanhanget.

Informationssökning, källkritik

E
C
A
Söka information
Informationssökning i olika medier och källor samt källkritik.
Eleven medverkar i att söka information och föra resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven söker information och för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven söker information och för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: