👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska författare - pararbete med muntlig presentation

Skapad 2020-09-24 10:28 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Genom åren har Sverige producerat massor av fantastiska författare. Många av dessa inte bara gjort succé här i Sverige, utan i hela världen. Under de kommande veckorna kommer du att lära dig mer om en av dessa.

Innehåll

Om arbetet

Nu är det dags för författarträff och under ett par veckor kommer ni lära känna flera av våra svenska författare och ta del av deras verk.
Du kommer, tillsammans med en klasskamrat, att berätta om en författare och deras liv genom att hålla en muntlig presentation med en tillhörande PowerPoint. 

 

Arbetsgång

 • Introduktion till arbetsområdet
 • Indelning av par
 • Fördelning av författare
 • Arbete i par med att ta fram information utifrån de punkter som du hittar i PDF:en under rubriken Material här nedan
 • Skapa en PowerPoint inför den muntliga presentationen med en källförteckning i slutet på de källor ni använt er av
 • Presentation av arbetet

 

Mål för arbetet

När arbetet är avslutat ska du:

 • veta mer om en av våra svenska författare och dennes liv
 • ha letat information på nätet och kritiskt valt ut dina källor
 • ha skapat en PowerPoint som lyfter innehållet i er presentation
 • ha hållit i en muntlig presentation om en av Sveriges mest kända författare tillsammans med en kamrat

 

Material

 

Bedömning

Det jag kommer att bedöma är din förmåga att redovisa en muntlig presentation, skapa en PowerPoint som lyfter innehållet i presentationen samt reflektera över en av våra kända författare och dennes liv. Se lärandematrisen nedan för att se vad som kommer och bedömas samt vad som krävs för de olika nivåerna.

Uppgifter

 • Svenska författare - presentation

Matriser

Sv SvA
Muntlig presentation i svenska 2.0

Jag har en bit kvar
E
C
A
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet, från inledning till avslutning.
I min redovisning "hoppade" jag mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Jag hade en röd tråd och försökte hålla mig till den.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning. Jag var så pass säker att jag kunde komma ut på sidospår från ämnet utan att förståelsen gick förlorad (berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer)
Språk, ord och begrepp
Ett för tillfället/ämnet korrekt språk. Förklara svåra ord. Ta med viktiga begrepp som hör till ämnet.
Jag använde ibland alltför krångligt/enkelt språk. Jag använde inga eller få begrepp som hör till ämnet, glömde förklara dem eller förklarade felaktigt.
Jag använde i stort sett ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet och som jag ibland förklarade.
Jag använde ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet i rätt sammanhang. Jag förklarade även dem.
Jag använde ett för tillfället/ämnet ett mycket väl fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet, och att genom tydliga och konkreta exempel förklarade dem.
Sakkunskap/innehåll
Beskriv helheten i ditt ämne + ge konkreta exempel och detaljer.
En del innehåll saknades om mitt ämne, eller en del fakta var felaktiga. Det är tveksamt om publiken lärde sig mycket.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet. Publiken fick en del nya kunskaper.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet och har med en eller flera detaljer och/eller exempel för en större förståelse. Publiken fick flera nya kunskaper.
Jag presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/exempel för en större förståelse. Publiken har fått flera nya kunskaper.
Ögonkontakt
utantill eller innantillläsning
Jag läste innantill och glömde för det mesta bort att titta upp på publiken.
Jag kom ihåg att titta upp från pappret ibland.
Jag använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt.
Jag använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Egna tankar/reflektion
Jag hade inte med några egna tankar eller reflektioner.
Jag försökte reflektera och ha egna tankar.
Jag reflekterade kring ämnet och hade några egna tankar.
Jag reflekterade kring ämnet, gav tydliga exempel på mina egna tankar och kunde dra generella slutsatser.
Röstläge
Jag talade tyst/otydligt.
Jag talade tydligt ibland.
Jag talade klart och tydligt.
Jag anpassade rösten efter innehållet i redovisningen och talade tydligt.

Sv SvA
Svenska författare - reflektionsdelen

E
C
A
Verket och upphovsmannen
Diskutera litteraturhistoria
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.
Historiska & kulturella sammanhang
Dra slutsatser
Du kan dra ganska bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Du kan dra bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Du kan dra mycket bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.