Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska, modersmål åk 4-6. Lå 2020-2021

Skapad 2020-09-24 10:53 i Lerum Modersmål Lerum
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Syftet med lektionerna är att utveckla förståelse och användning av språket och ger barnen verktyg som de kan tillägna sig på ett meningsfullt sätt.

Innehåll

Innehåll:

 • Lässtrategier 
 • Skrivstrategier
 • Vardagssituationer
 • Meningsbyggnad
 • Skillnader mellan svenska och spanska språk
 • Litteratur från olika länder
 • Synonymer och motsatsord
 • Öka ordförråd
 • Sagoläsning

Arbetsformer:

 • Individuellt och gemensamt arbete.
 • Övningar för att forska och utveckla språket.
 • Reflektera, analysera och jämföra.

Läromedel:

 • Arbetsblad
 • Musik/sånger
 • Film
 • Konst
 • Spel/lekar
 • Litteratur

Bedömningen ska grunda sig på barnets förmåga att tala, läsa, skriva och förstå det spanska språket under lektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: