Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Godstrafik (Gosgod0)

Skapad 2020-09-24 10:54 i Malenagymnasiet Sjöbo
Gymnasieskola Godstransporter
Ämnet godstransporter behandlar yrkesmässig vägtransport av gods. Det behandlar dels förarutbildning på de olika fordon som används för godstransporter på väg, dels säker hantering av det gods som transporteras.

Innehåll

  1. Kunskaper om olika lastbilskonstruktioners användningsområden för godstransporter.
  2. Förmåga att planera och genomföra godstransporter med tung lastbil på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt enligt lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
  3. Förmåga att färdigställa och förbereda lastbilen för lastning av olika godsslag.
  4. Förmåga att planera färdvägar med hänsyn till lastbilen och trafikmiljön.
  5. Förmåga att köra och manövrera tung lastbil i skiftande trafikmiljöer samt att hantera utrustningar för lastning, lossning och leverans av gods.
  6. Förmåga att utnyttja lastbilens kapacitet för ökad framkomlighet i olika trafiksituationer och i skiftande väglag.
  7. Förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera med medarbetare och kunder.

Matriser

Gos
Godstrafik (Gosgod0)

Nivå 0
Eleven har inte påbörjat kursen
Nivå 1
Eleven klarar översiktligt att beskriva de olika momenten
Nivå 2
Eleven klarar med viss säkerhet att utföra de olika momenten
Nivå 3
Eleven klarar självständigt med säkerhet att utföra de olika momenten
Lastbilskonstruktioner, Dispenstransporter
Användningsområden för olika lastbilskonstruktioner, utrustningar och redskap för godstransporter.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven beskriver översiktligt några användningsområden för olika lastbilskonstruktioner.
Eleven beskriver utförligt några användningsområden för olika lastbilskonstruktioner.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat några användningsområden för olika lastbilskonstruktioner.
Lastbilskonstruktioner, Dispenstransporter
Dispensregler för avvikande mått och viktbestämmelser på lastbilar och last. Ansökningsförfarande, utmärkning av bred last och transportrestriktioner.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven beskriver översiktligt några godstransporter som kräver dispensansökan för att kunna genomföras samt tillvägagångssättet för att genomföra sådana godstransporter.
Eleven beskriver utförligt några godstransporter som kräver dispensansökan för att kunna genomföras samt tillvägagångssättet för att genomföra sådana godstransporter.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat några godstransporter som kräver dispensansökan för att kunna genomföras samt tillvägagångssättet för att genomföra sådana godstransporter.
Förberedelser, Planering, Säkerhetskontroll
Planering, färdigställande samt val av lastbil och utrustning inför transportuppdrag. Planering, förberedelse och utförande av lastning av gods. Lastviktsberäkning, viktfördelning på lastbilen samt lastsäkring med val av lastsäkringsmetod.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven planerar i samråd med handledare godstransporter i bekanta trafikmiljöer. I planeringen väljer eleven med viss säkerhet lämplig lastbil inför transportuppdraget.
Eleven planerar efter samråd med handledare godstransporter i bekanta och delvis nya trafikmiljöer. I planeringen väljer eleven med viss säkerhet lämplig lastbil inför transportuppdraget.
Eleven planerar efter samråd med handledare godstransporter i bekanta och nya trafikmiljöer. I planeringen väljer eleven med säkerhet lämplig lastbil inför transportuppdraget.
Förberedelser, Planering, Säkerhetskontroll
Funktionskontroll av utrustningen och säkerhetskontroll av fordonet.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven utför i bekanta situationer funktionstillsyn och säkerhetskontroll med val av arbetsmetod och tillvägagångssätt.
Eleven utför i bekanta och delvis nya situationer funktionstillsyn och säkerhetskontroll med val av arbetsmetod och tillvägagångssätt.
Eleven utför i bekanta och nya situationer funktionstillsyn och säkerhetskontroll med val av arbetsmetod och tillvägagångssätt.
Förberedelser, Planering, Säkerhetskontroll
Planering, förberedelse och utförande av lastning av gods. Lastviktsberäkning, viktfördelning på lastbilen samt lastsäkring med val av lastsäkringsmetod.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven färdigställer och förbereder i bekanta situationer lastbilen med utrustning inför lastning av gods. Dessutom väljer eleven i bekanta situationer lämplig lastsäkringsmetod.
Eleven färdigställer och förbereder i bekanta och delvis nya situationer lastbilen med utrustning inför lastning av gods. Dessutom väljer eleven i bekanta och delvis nya situationer lämplig lastsäkringsmetod.
Eleven färdigställer och förbereder i bekanta och nya situationer lastbilen med utrustning inför lastning av gods. Dessutom väljer eleven i bekanta och nya situationer lämplig lastsäkringsmetod.
Lastsäkring
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven utför i samråd med handledare enkla lastviktsberäkningar och viktfördelningar.
Eleven utför efter samråd med handledare lastviktsberäkningar och viktfördelningar.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerade lastviktsberäkningar och viktfördelningar.
Manövrering, vägval, miljömedveten körning
Planering av färdvägar med tung lastbil med hänsyn till olika begränsningar i trafikmiljön samt transportavstånd. Planering, förberedelse och utförande av lastning av gods. Lastviktsberäkning, viktfördelning på lastbilen samt lastsäkring med val av lastsäkringsmetod.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven kör och manövrerar lastbilen med last på ett säkert och miljövänligt sätt i bekanta trafikmiljöer. I körningen använder eleven i bekanta situationer funktioner på lastbilen som ökar framkomligheten i olika trafiksituationer och i skiftande väglag. Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet i bekanta situationer utrustning i samband med lossning och leverans av gods. Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning. Eleven genomför i samråd med handledare godstransporter i bekanta trafikmiljöer. I arbetet följer eleven de regler som styr yrkesmässiga godstransporter. Dessutom planerar eleven i samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt.
Eleven kör och manövrerar lastbilen med last på ett säkert och miljövänligt sätt i bekanta och delvis nya trafikmiljöer. I körningen använder eleven i bekanta och delvis nya situationer funktioner på lastbilen som ökar framkomligheten i olika trafiksituationer och i skiftande väglag. Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet i bekanta och delvis nya situationer utrustning i samband med lossning och leverans av gods. Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning. Eleven genomför efter samråd med handledare godstransporter i bekanta och delvis nya trafikmiljöer. I arbetet följer eleven de regler som styr yrkesmässiga godstransporter. Dessutom planerar eleven efter samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt.
Eleven gör med gott resultat, lastviktsberäkningar på fordonskombinationer samt värderar resultatet med nyanserade Eleven kör och manövrerar lastbilen med last på ett säkert och miljövänligt sätt i bekanta och nya trafikmiljöer. I körningen använder eleven i bekanta och nya situationer funktioner på lastbilen som ökar framkomligheten i olika trafiksituationer och i skiftande väglag. Dessutom hanterar eleven med säkerhet i bekanta och nya situationer utrustning i samband med lossning och leverans av gods. Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning. Eleven genomför efter samråd med handledare godstransporter i bekanta och nya komplexa trafikmiljöer. I arbetet följer eleven de regler som styr yrkesmässiga godstransporter. Dessutom planerar eleven efter samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt.
Samarbete, kundbemötande
Genomförande av godstransportuppdrag som uppfyller kraven på yrkeskunnande, till exempel redovisning av kör- och vilotider, dokumentation, hög säkerhetsnivå, kvalitet och kundbemötande.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder. Resultatet av elevens arbete är gott. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: