👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd under åk 6

Skapad 2020-09-24 11:13 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 6 Slöjd
Vi kommer att jobba med rörliga konstruktioner

Innehåll

VI kommer att göra rörliga konstruktioner i slöjden under åk 6

Alla kommer att ha samma modell att utgå ifrån men det viktiga är framför allt att man utmanar sig själv i den sista utformningen.
Moment som mätning, sågning, slipning, estetisk formgivning och krativitet kommer återspeglas i våra kreationer 

Under lektionerna förväntar jag mig att man är uppmärksam, respekterar varandra och salen. Viss dokumentation kommer göras på lektionen men det kommer även finnas dokument upplagda i Classroom som skall fyllas i.

Man skall kunna följa instruktioner, utmana sig själv och göra sitt bästa. 

Alla elever har eget ansvar att driva sitt arbete framåt och utmana sig själv och sin kreativitet för att nå sina egna mål i slöjden

Varje lektion avslutas tillsammans med städning både sin egen plats och i övriga salen samt dokumentering. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6