Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 Geometri ht 2020

Skapad 2020-09-24 11:14 i Östlyckeskolan Alingsås
Utgår från kap 3 Vektor
Grundskola 8 Matematik
Vad är omkrets och area? Vilka längdenheter och areaenheter finns det? Hur mycket färg går det åt när jag skall måla taket i mitt rum? Vad kommer det att kosta att köpa stenplattor till uteplatsen? Hur långt är staketet runt dammen?

Innehåll

Ämne: Matematik ( Formell del )

Arbetsområde: Geometri

- förstå vad omkrets är

-  förstå vad area är

- kunna beräkna omkretsen av rektanglar, trianglar, cirklar och sammansatta figurer

-  kunna beräkna arean av rektanglar, trianglar, cirklar och sammansatta figurer
- kunna använda de vanligaste längdenheterna och areaenheterna och kunna göra omvandlingar mellan dem
- kunna använda skala och göra mätningar i en ritning
- förstå begreppet likformighet

 

Ämne: Matematik ( Elev del )

Arbetsområde: Geometri

Du kommer att lära dig att beräkna omkrets och area av olika geometriska figurer och olika längdenheter och areaenheter. Detta ska du sedan tillämpa i praktisk problemlösning. T ex kunna räkna ut hur mycket färg det går åt att måla ett tak, hur mycket gräsfrö som skall sås, vad kostar glaset till en rund spegel med bestämda mått.........

Konkreta mål: Areaberäkning och likformighet

Du ska kunna räkna ut omkrets och arean på rektangel, triangel, cirkel och sammansatta figurer. Kunna använda begrepp som höjd, sida, diameter, radie,  vinkel, likformighet....
Dessa kunskaper, ihop med det du redan kan, skall sedan användas för att lösa praktiska vardagsproblem.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur säker du är på att lösa dessa typer av uppgifter, väljer du rätt metod? enhet? Kan du lösa uppgifter i flera steg?
Du kommer att få ett skriftligt prov med grundbegreppen och metoderna därefter några uppgifter som kräver uträkningar i flera steg.
Bedömning sker också kontinuerligt under lektionerna.

Undervisning:

Färdigheterna tränas i boken och vid genomgångar, ni kommer även att få filmtips där ni kan se hur uträkningar skall göras. 

Det kommer också att vara uppgifter att lösa i grupp.

Uppgifter

 • Självskattning Geometri inför provet

 • Självskattning Geometri inför provet

 • Självskattning Geometri inför provet

 • Uppgifter för bedömning

 • Uppgifter för bedömning

 • Uppgifter för bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Matematik åk 8 Geometri

Geometri
Godtagbar nivå
Påväg mot högre nivå
Högre nivå
Metod
Måttsystem och mätinstrument Omkrets och area av olika typer av geometriska figurer.
 • Ma  7-9
Du jämför, uppskattar, mäter och beräknar omkretsen och arean i olika geometriska figurer. Resultatet blir oftast rätt.
Du jämför, uppskattar, mäter och beräknar omkrets och area med säkerhet i olika geometriska figurer så väl hela figurer som delar av figurer.
Du jämför, uppskattar, mäter och beräknar omkrets och area med stor säkerhet i olika geometriska figurer så väl hela figurer som delar av figurer.
Metod
Måttsystem och mätinstrument Längdenheter och areaenheter
 • Ma  7-9
Du väljer lämplig enhet och gör enhetsomvandlingar.
Du väljer lämplig enhet och kan med säkerhet göra enhetsomvandlingar.
Du väljer lämplig enhet och kan med stor säkerhet göra enhetsomvandlingar.
Metod
Skala - förstora och förminska
 • Ma  7-9
Du kan med visst stöd avbilda, förstora och förminska olika geometeriska objekt. Du kan med visst stöd beräkna hur lång en sträcka är i verkligheten utifrån skalan på kartan.
Du kan med säkerhet avbilda, förstora och förminska olika geometeriska objekt. Du kan med säkerhet beräkna hur lång en sträcka är i verkligheten utifrån skalan på kartan.
Du kan med stor säkerhet avbilda, förstora och förminska olika geometeriska objekt. Du kan med stor säkerhet beräkna hur lång en sträcka är i verkligheten utifrån skalan på kartan.
Metod
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Gör beräkningar och löser rutinuppgifter inom området med visst stöd med tillfredsställande resultat
Gör beräkningar och löser rutinuppgifter inom området på egen hand med gott resultat
Gör beräkningar och löser uppgifter i nya sammanhang inom området med mycket gott resultat
Begrepp
T ex cirkel, radie, omkrets, area, cirkelsektor
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Använder ibland de matematiska begreppen inom området rätt
Använder för det mesta de matematiska begreppen inom området rätt.
Använder de matematiska begreppen i nya sammanhang inom området på ett säkert sätt
Resonemang
Likformighet
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du inser att en figurer kan vara likformiga och kan på ett enkelt sätt förklara varför.
Du kan med underbyggda argument och med rätt begrepp förklara varför geometriska figurer är likformiga.
Du kan med väl underbyggda argument och med rätt begrepp förklara varför geometriska figurer är likformiga eller inte.
Redovisning
Den skriftliga redovisningen går delvis att följa. Du väljer rätt enhet i ditt svar.
Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Du väljer rätt enhet i ditt svar.
Den skriftliga redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Du väljer rätt enhet i ditt svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: