Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 kap.2 "Variabler och yttryck" 06M

Skapad 2020-09-24 11:42 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Här får du lära dig hur man skriver uttryck, förenklar uttryck samt hur man beräknar uttryck med hjälp av variabler.

Innehåll

År 8  MATEMATIK: ”Tal” v 39-46

Vecka

06M

Arbetsområde

39

Mån

Tis

Tors

Extra tid/repetition

Prov kap.1

Genomgång av prov samt kap. 2.1

40

Mån

Tis

Tors

Kap.2.1

Kap.2.1 klart/genomgång kap.2.2

kap.2.2/Problemlösning/gruppuppgifter/omprov!

41

 

Mån

Tis

Tors

Kap. 2.2 klart

Genomgång kap.2.3

kap.2.3/Problemlösning/gruppuppgifter

42

 

PRAO!!!

43

Mån

Tis

Tors

Kap. 2.3 klart. Genomgång kap.2.4

Kap. 2.4

kap.2.4 klart/Problemlösning/gruppuppgifter

44

 

HÖSTLOV!!!

45

Mån

Tis

Tors

Genomgång 2.5

Kap.2.5 klart

Repetition/problemlösning

46

Mån

Tis

Tors

Repetition

Repetition

Prov kap.2

47

Mån

Tis

Tors

Genomgång prov

 

 

 

Kap.2

 

Taluppfattning s.53               TEMA s. 64-65                    Fundera och diskutera s.71

Blandade uppgifter s.72-73   Träna mera s.74-75               Fördjupning s.77

Problemlösning s. 78

Matteappen

 

Inför provet kan du träna på:

  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
  • Kunna förklaringar på begreppen
  • Ha koll på de genomgångar inför provet som läraren haft

 

 

Matriser

Ma
Åk 8 kap.2 "Variabler och yttryck" 06M

Rubrik 1

På väg
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Metodförmåga
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Begreppsförmåga
Kunskaper om begrepp och samband mellan begreppen.
Problemlösningsförmåga
Hur väl problemet tolkas och löses. val av strategier.
Resonemangsförmåga
Föra ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser.
Kommunikationsförmåga
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: