Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 7: capítulos 5 - 8

Skapad 2020-09-24 12:16 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I kapitel 5 - 8 kommer vi att lära oss bland annat att räkna till 99, beskriva personers utseende och kläder och annat. Vi arbetar med textboken och övningsboken Gracias 7.

Innehåll

1. Innehåll

Det vi lär oss är att:

 • berätta om dig och din familj
 • använda singular av AR-verb, t.ex. hablo, hablas, habla
 • använda uttryck som till vänster, i mitten och till höger
 • använda un, una, el och la
 • räkna till 99
 • säga olika färger
 • säga namn på kläder
 • böja adjektiv i singular: röd och rött osv.
 • beskriva personers utseende och kläder
 • använda los och las
 • böja adjektiv i plural: gröna, snygga osv.

2. Arbetssätt

TAL: Muntligt tränar vi genom att man läser en och en, tillsammans hela klassen och i dialoger.

SKRIFT: Skriftligt tränar vi genom att göra övningar i övningsboken och skriva olika texter.

LÄSA: Läsa texter i textboken.

HÖRA: Lyssna på texter från textboken. Lyssna på språket från tv/film.

3. Bedömning

Prov efter kapitel 5 - 8.

Arbete med material, övningsbok, stenciler, gracias.eu med mera i klassrummet.

4. Planering 

 

Vecka 

Måndag 

Tisdag 

Torsdag 

v. 42

Bearbeta texterna från provet. 

Kapitel 5: El colegio internacional 

Lyssna på texten.
Övningar 

Kapitel 5: El colegio Övningar

Digitala övningar 

Läxa: fraser från palabras avsnittet 

v.43

Kapitel 5: El colegio

Göra klart övningarna 

Kapitel 6: Colores y casas
Lyssna på texten 

Övningar: 1-7 

Hörövning

Digitala övningar 

Läxförhör 


Läxa: Glosor - kapitel 6 

v.44

LOV 

LOV 

LOV 

v.45

Kapitel 6: Colores y casas

Muntlig övning

Kapitel 7: Ropa 

Lyssna på texten

Övningar: 1-7 

Läxförhör: ordtennis

Förbereda en dialog i klädaffären. . 

Läxa: Träna in dialogen. 

v. 46

Kapitel 7: Ropa 

Hörövning 

Kapitel 8: Las personas en la clase. 

Lyssna på texten 

Övningar: 1-8

Kapitel 8:

Läxförhör: Spela upp/in dialogen. 

Läxa: Göra sitt egna läxförhör. Lämna in till Josefine. 

v.47

Kapitel 8 

Hörövningar 

El Ladrón 

Repetera inför prov 

Repetera inför prov

v.48 

Repetera inför prov

Prov 

Prov 

v.49 

Bearbeta texter - rätta prov. 

   

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Mål och Bedömningsmatris Moderna språk år 7-9

Tala

Inte nått målen för E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Muntlig framställning
Hur du kan presentera en text eller ett ämne.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar. Du kan göra enstaka enkla förbättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och något sammanhängande. Du kan göra enkla för bättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och ganska sammanhängande.Du kan göra enkla förbättringar
Muntlig interaktion
Hur du samtalar/pratar med någon och för samtalet vidare
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och något sammanhängande med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av flera olika strategier.

Skriva

Inte nått målen för E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Skriftlig framställning
Hur du skriver t.ex en text om ett visst ämne och arbetar med din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser, meningar. Du kan göra enstaka enkla förbättringar
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och något sammanhängande Du kan göra enkla förbättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan göra enkla förbättringar.
Skriftlig interaktion
Hur du kan skriva t.ex brev och meddelanden.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord fraser, meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser, meningar som i något mån anpassas till syfte, mottagare, situation. Du kan använda dig av flera olika strategier

Läsa

Inte nått målen för E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Läsförståelse
Vad du förstår i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du förstår det mest väsentliga. Du kan i enkel form redogöra fr förståelsen och med godtagbart resultat agera från instruktioner. Du kan använda dig av någon läsningsstrategi och kan söka information från olika medier med viss relevans.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du kan redogöra för förståelsen i enkel form genom att kommentera innehåll och tydliga detaljer. Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av läsningsstrategier. Du kan söka information från olika medier på ett relevant sätt.
Du förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer. Du kan översiktligt redogöra för innehåll och detaljer. Du kan med gott resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av läsningsstrategier. Du kan på ett relevant och effektivt sätt välja information från olika medier.

Lyssna

Inte nått målen för E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Hörförståelse
Vad du förstår i tydligt talat, enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du förstår det mest väsentliga. Du kan i enkel form redogöra fr förståelsen och med godtagbart resultat agera från instruktioner. Du kan använda dig av någon lyssningsstrategi och kan söka information från olika medier med viss relevans.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du kan redogöra för förståelsen i enekel form genom att kommentera innehåll och tydliga detaljer. Du kan med tillfredställande resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av lyssningsstrategier. Du kan söka information från olika medier på ett relevant sätt.
Du förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer. Du kan översiktligt redogöra för innehåll och detaljer. Du kan med gott resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av lyssningsstrategier. Du kan på ett relevant och effektivt sätt välja information från olika medier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: