Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utomhus glädje

Skapad 2020-09-24 12:40 i Lysande Förskolan Vegagatan Lysande Förskolan
Lyfta utomhus aktiviteter genom mål, syfte och pedagogisk planering.
Förskola
Vi vill lyfta barnens pedagogiska aktivitet utomhus såväl på utflykt som lek i parken på förskolan.

Innehåll

Mål: Skapa mer utforskande, skapande, och grupplekar på utflykter och i parken/gården.

Syfte: Vi vill lyfta vår pedagogik utomhus tillsammans med barnen genom att ta till vara på deras lek, energi och glädje men även erbjuda mer pedagogiska aktiviteter. Samt ta till vara på barnens lek och lyfta deras motoriska färdigheter.

Hur: Vi kommer att ta med oss mer material och redskap för att locka barnens intresse. Ge barnen större möjligheter till lek och lärande genom gemensamma grupplekar och pedagogiska aktiviteter. Exempel: gatukritor, rockringar, fotbollar, basketbollar, saxar, pennor, papper, koner, såpbubblor, utomhusaktivitets kort, musik osv.

Utomhus aktiviteter kommer att lära och beröra många olika ämnen för barnen så som matematik, naturkunskap, teknik, biologi, skapande, fantasi, lekglädje, social kompetens, kommunikation, språk, bokstäver, siffror och lite till.

På utflykter kommer barnen att ha naturuppdrag vilket ger dem engagemang och kompetens att i leken få delta och konkret få bevis på hur årstiderna ändrar på sig och att t.ex. en myrstack är full med liv på vår och sommar men är helt tyst på vintern och hösten. Detta och mycket mer skall vi lyfta med Utomhus glädje.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: