👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text och biografi

Skapad 2020-09-24 13:10 i Österskärsskolan Österåker
Ett arbete med genren biografi
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska Historia
Tänk, vad många spännande personer som finns och har funnits i världen! Du ska få lära dig mer om hur man skriver och berättar om människor. Detta kallas att skriva en biografi.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att:

- du förhoppningsvis ska upptäcka att det är intressant och roligt att lära sig mer om människor du beundrar.

- du förhoppningsvis ska upptäcka att det finns många intressanta människor och gärningar som du inte visste något om förut.

- att du utveckla din förmåga att skriva en intresseväckande och tydlig biografi.

- att du ska skriva en biografi som har med alla delar som utmärker just den genren. 

- att du ska skriva en text som är grammatiskt rätt. 

- att du ska få resonera kring olika källors tillförlitlighet och värdera de källor som du har använt.

 

Så här ska vi arbeta:

Du ska få lyssna till genomgångar där vi berättar och visar hur en biografi är uppbyggd. 

Du ska få lyssna eller läsa biografier om spännande människor. 

 

 

Uppgifter

 • Skriv en biografi om en person som du beundrar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6

Matriser

Hi Sv Sh
Återberättande text - Biografi

Rubrik 1

Biografi
E
C
A
Rubrik
Rubriken visar tydligt vem texten handlar om.
Styckeindelning
Ett nytt stycke finns markerat på något ställe i texten.
Texten är tydligt uppdelad i stycken.
Texten är tydligt uppdelad i stycken.
Meningsbyggnad
Meningarna är enkla och har en fungerande meningsbyggnad.
Meningarnas längd och ordföljd varierar och har en väl fungerande meningsbyggnad.
Meningarna är konstruerade med god variation, både längd och ordföljd, ibland på ett kreativt sätt.
Stavning
Du stavar de flesta vanliga ord korrekt.
Du stavar vanliga ord korrekt och lyckas ganska väl när du stavar svårare ord.
Du stavar korrekt, även svårare ord.
Skiljetecken
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt.
Du använder punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt som underlättar läsningen av din text.
Du använder en god variation av skiljetecken på ett korrekt och kreativt sätt, som höjer din text.
Kronologisk ordning
(TIDSLINJE)
Händelserna är skrivna i kronologisk ordning.
Händelserna är skrivna i kronologisk ordning och inledningen på varje stycke visar vilken period i personens liv eller årtal stycket handlar om. Lägger även till lite information vid de mest betydelsefulla händelserna.
Sambandsord tid
till exempel: först, sedan, därefter, tills dess, slutligen tidigare
Använder ett litet urval av sambandsord för tid, t.ex. ”sen”, ”och senare”.
Använder ett begränsat urval av sambandsord för tid.
Har en större variation av sambandsord för tid.
Verb
Preteritum till exempel: gick, åt, reste
Det finns några verb i preteritum
Det finns flera verb i preteritum
Alla verb i texten är skrivna i preteritum.