Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2020-09-24 13:56 i Ljusterö skola Österåker
Förklarande text/ faktatext
Grundskola 3 – 4 Svenska Svenska som andraspråk
I arbetsområdet beskrivande text kommer du att få lära dig vad en beskrivande text är och hur man skriver en faktatext.

Innehåll

Mål:

Du ska kunna läsa och förstå olika faktatexter.

Du ska veta vad en faktatext är för något.

Du ska veta hur och var du kan söka fakta.

Du ska veta hur man skriver en faktatext, hur texten är uppbyggd och hur du använder stödord.

Du ska kunna använda och förstå ord som är speciella för det ämne du skriver om. 

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • Läsa olika faktatexter
 • Se på film
 • Lära oss hur innehållet i en fakta text är skriven. organiserat och vad som är typiskt för denna texttyp.
 • Gemensamt plocka ut stödord och skriva faktatexter.
 • Ta reda på ämnesspecifika ord och begrepps betydelse 
 • Fundera och diskutera vilka källor som är pålitliga.
 • Planera och skriva en egen faktatext..

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att

 • Delta aktivt på lektionerna både muntligt och skriftligt
 • Samla fakta om något och sedan på egen hand skriva en faktatext.
 • Du ska använda speciella ämnesord och begrepp i din faktatext.
 • Du ska ange vilka källor du har använt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Faktatext

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Söka information
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Helhetsbedömning.
Jag kan tillsammans med en vuxen söka information i böcker/Internet och göra en enkel sammanställning.
Jag kan till viss del på egen hand söka information i böcker/Internet och göra en enkel sammanställning.
Jag kan på egen hand söka information i olika källor. Jag kan göra en tydlig sammanställning.
Jag kan effektivt söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan göra en väl strukturerad sammanställning.
Skriva
Struktur
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en faktatext där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår.
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår.
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen är tydlig. Jag berättar oftast tydligt så att andra förstår. Jag skriver varierade meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Jag berättar tydligt så att andra förstår. Jag skriver korrekta och varierade meningar.
Innehåll
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en enkel faktatext med enstaka beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan på egen hand skriva en enkel faktatext med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan på egen hand skriva en mer utvecklad faktatext med beskrivningar.
Jag kan skriva en utvecklad faktatext som har tydliga och utförliga beskrivningar.
Stavning
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skrivregler, skiljetecken.
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Språk
språklig variation, meningsbyggnad
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där ordvalet är ganska varierat. Orden i meningarna är oftast i rätt ordning. Meningarna är olika långa, innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Jag kan skriva texter med passande och varierat ordval. Jag skriver korrekta och varierade meningar som börjar på olika sätt, innehåller både huvudsats och bisats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: