Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämförelse mellan hus i olika länder

Skapad 2020-09-24 14:13 i Ljusterö skola Österåker
Grundskola 4 – 5 Teknik
I det här arbetsområdet ska du göra en jämförelse mellan det huset som du bor i och ett hus i ett annat land.

Innehåll

Uppgift

https://www.gapminder.org/dollar-street/?topic=homes 

 • Jämför din bostad med en bostad i ett annat land. Du kan välja ett land i Europa eller ett land längre bort där förhållandena skiljer sig mycket från Sverige. Du kan välja ett vanligt förekommande hus eller ett ovanligt hus. Det som är viktigt är att det är ett hus som människor bor i.
 • Försök att reda på fakta om huset i det valda landet genom att titta på bilder av den typ av hus du har valt och beskriv hur ett sådant hus brukar se ut. 
 • Redovisning sker på tekniklektionen torsdag 15/10 vecka 32.

Arbetsgång

 • Öppna Dollarstreet och välj ett land.
 • Skapa ett Google-dokument som du namnger "Jämförelse hus+ditt namn" (exempel: Jämförelse hus+Lotta)
 • Dela dokumentet med charlotte.olsson@osteraker.se
 • Skriv ditt lands namn som rubrik i dokumentet.
 • Skriv din jämförelse i dokumentet.
 • Använd sökorden som finns bland frågeställningarna för att hitta rätt information.
 • Ta bilder på ditt hus, både ute och inne.
 • Skapa en presentation i keynote.
 • Klipp in text från ditt dokument och lägg in de bilder du tagit.

 

Frågeställningar

 • Vilka är likheterna mellan bostäderna? Sökord: Homes, living rooms, bathroom
 • Hur skiljer sig väggar, tak, fönster och dörrar mellan de två husen? Sökord: Walls, windows, ceilings, doors
 • Hur är huset anpassat efter klimatet i landet? Fundera på om till exempel temperatur, vind, nederbörd och stormar har gjort att man har byggt det på ett speciellt sätt
 • Är huset vanligt eller ovanligt i det främmande landet 
 • Hur fungerar vattenförsörjning och avlopp i det främmande hemmet? Finns det el i huset? Sökord: Drinking water, toilets, water outlets
 • Vilka fördelar och nackdelar tycker du att ditt eget hus har? Vad tror du är fördelar och nackdelar i det främmande huset?
 • Skulle du vilja bo i det främmande landet i den typ av hus som du har undersökt?
 • Är det en fattig eller en rik familj som bor i huset?

 

Extra uppgifter

Till er som blir färdiga snabbt:

 

 • Vilka skillnader i konstruktion finns mellan ditt hem och bostaden i det främmande landet? 

 • Vilka material är de två husen byggda av? Är materialen hämtade från den närmaste omgivningen?

 • Hur är husen anpassade efter naturen, geografin och omgivningen (till exempel höjder, vattendrag, skogar, utsikt)?

 • Har det tagits någon hänsyn till miljö eller hållbar utveckling i konstruktionen av ditt hem eller det utländska hemmet?

 • Har det främmande huset enskilda rum för kök, toalett, sovrum och rekreation?

 • Vad kan ha varit viktigast för de två olika husens utformning? Fundera på om klimat, geografi, användningsområde, befolkningstäthet eller kostnad har haft betydelse för husets utseende.

 • Är huset ovanligt eller typiskt för det främmande  landet? I vilken slags miljö eller omgivning tror du att de flesta sådana hus byggs

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: