Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utbildningsplan Falken HT2020

Skapad 2020-09-24 14:29 i 223221 Förskolan Gröndalsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Gröndalsgårdens förskola

Innehåll

 

Falkens utbildningsplan HT20/VT21

 

Innehåll

 

Utbildningsplan (Projektplan):

 

Denna termin har Falken fått en massa nya kompisar, därför har vi pedagoger utgått ifrån att alla barnen i avdelningen ska ha ett starkt band med varandra. Genom att introducera projektet ”Jag:et” till barnen erbjuder vi dem Empati, Trygghet, Inkludering, Delaktighet samt Värdegrund.

 

Syfte:

 

Det är viktigt att barnen stärker varandras självkänsla och självtroende där de tillsammans kan bli delaktiga och inspireras av varandras erfarenheter. Här vill vi pedagoger även lyfta barnens känslor som till exempel glad och arg. Barnen uttrycker sig genom olika känslor och det är viktigt för alla att tolka dessa känslor.

 

Varför starta detta projekt?

 

Anledningen är att vi har nya barn i verksamheten där kamratskapet ska utvecklas inom barngruppen. Utifrån detta skapas det en trygghet hos barnen både mot oss pedagoger men också mot barngruppen. Att även stärka ”Jag:et” hos barnen både individuellt men även i barngruppen kan lyfta den enskilda barnets självförtroende.

 

Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

 

Intresset hos barnen såg vi redan när de första nya barnen kom till Falken. Barnen ställde frågor som vad hen heter, eller hur gammal hen är. Nu när det har gått ett par veckor och barnen börjat känna varandra bättre ser vi hur samarbetet mellan barnen blivit bättre.

 

Vad vill vi att barnen ska få för möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

 

Detta vill vi utveckla hos barnen:

 

·       Självständighet – att vara delaktiga i verksamheten

 

·       Ansvar - genom att plocka fram och ställa tillbaka lekmaterial

 

·       Empati – lära sig värdegrund genom att ha hänsyn till varandra

 

·       Trygghet – det ska kännas bra att komma till förskolan

 

 

Undervisningsplanen

 

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

 

Det kommer att vara både planerade aktiviteter och spontana aktiviteter kring projektet. Det sker även vid olika sammanhang som till exempel i samlingen genom olika samtal, vid matbordet med kortare ord hela tiden i verksamheten.

 

Vilka material kan behövas?

 

Papper, penna samt lärplatta. Material plockas fram utifrån vad vi behöver i verksamheten eller i aktiviteten.

 

Vilka barn och pedagoger deltar?

 

Alla barn är deltagande i sina egna smågrupper.

 

Hur ska projektet dokumenteras?

 

Det ska finnas spår av projektet inne i avdelningen samt att det kommer och ske lärloggar kring gjorda aktiviteter.

 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både individuellt och i gruppnivå?

 

På utvecklingssamtal och verksamhetsmöten.

 

Vad vill vi göra och vilka aktiviteter ska planeras in?

 

Utifrån våra fasta barngrupper kommer det planeras in aktiviteter med barnen. Där alla barn oavsett grupp bör ha gjort vad den andra gruppen gjorde under en veckas gång. Rörelserummet är en tillgång där barnen kan utveckla sina egenskaper inom samarbete och lära sig att turas om. Under verksamheten lyfta hela tiden vikten med att vara en bra kamrat och ha tålamod samt belysa barnens andra egenskaper och erfarenheter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: