Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Agenda 2030

Skapad 2020-09-24 14:38 i Harbo förskola Heby
Förskola
Här inne arbetar vi med hållbar utveckling.

Innehåll

Läroplansmål/ nationella mål:

"En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig." 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla; - ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället." 

 

Syfte: 

Under höstterminen, kommer vi arbeta med Agenda 2030, detta är ett fokusmål från kommunen, vi kommer att forma arbetet utefter det barnen visar intresse för och diskuterar. Barnen ställer många frågor kring vart skräpet ska slängas under våra utflykter. 

 

Mål:  

Är att barnen ska få kännedom om hållbar utveckling, varför vi gör det och hur vi kan bidra till den hållbara utvecklingen socialt, ekologiskt och ekonomiskt. 

 

Utbildning och undervisning: 

Vi kommer tillsammans med barnen skapa ett maskhotell, där tanken är att barnen ska få undersöka vad som händer med komposten som slängs, ur ett jordnära perspektiv. 

 

Ställa hypotesen vad händer om man kastar plast i vatten? vart ska plats sorteras? 

-experiment;

-vatten och plast i petflaska. 

-Rena vatten. 

Vi uppmärksammar barnens kunskaper  då de vet att exempelvis mackorna kastas i komposthinken.  

 

Titta på;

"Barr och Pinne" som diskuterar olika sätt att sortera och hur man kan tänka eller handla kring det.

"Djurverket" där de pratar om syftet med olika djur, hur de ser ut och vilken miljö de lever i. 

 

Uppgifter:

-se nedan

 

Reflektion/ Analys

Anteckna under arbetets gång.

När temat är över görs en utvärdering. Nådde vi mål och syfte?

Vad kan vi göra annorlunda till nästa gång? Vad kan vi förbättra?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: