Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2

Skapad 2020-09-24 16:33 i Klämmestorpsskolan Mjölby
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Det här kommer vi att jobba med under årskurs 2!

Innehåll

Konkretisering av målen i SO, åk 2

Efter avslutat arbetsområde sker bedömningen utifrån dessa mål:

Värdegrund och netikett

·         Hur är man en bra kompis?

·         Vad kan man göra om något blir fel?

·         Hur är man på sociala medier/-spel?

·         Vilka regler finns i skolan? 

·         Hur uttrycker man sin åsikt och vad är medbestämmande?

 

Livet förr

·         Hur tror du att det var att vara barn för 100 år sedan?

·         Vilka saker/fordon/kläder/redskap användes då?

·         Hur var skolan?

·         Hur påverkade kristendomen skolan och fritiden?

·         Vad hade barnen för sysslor under en dag?

·         Hur hade män och kvinnor det för 100 år sedan?

 

Östergötland och världen

·         Väderstreck och rumsliga begrepp (plats, läge, gräns)

·         Karta: Jordglob (Östergötlands placering, kontinenternas och världshavens placering)

·         Natur

·         För eleven betydelsefulla platser och länder

 

Hållbar utveckling

·         Hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön

·         Vilka handlingar kan ge en mer hållbar utveckling

·         En förståelse över begränsade resurser

 

Högtider

·         Känna till de traditioner som vi har kring svenska högtider.

 

Myter

·         Känna till flera väsen, gudar och hjältar ur den svenska folktron

·         Återge delar av innehållet i några myter/sagor

 

 

Världsreligionerna

·         Kristendomen, Islam, Judendomen

·         Beskriva några platser för religionsutövning

·         Ge exempel på några symboler, högtider och centrala berättelser inom de tre religionerna

 

 

 

Arbetssätt och undervisning

Värdegrund och netikett
Gemensamma övningar och reflektioner (kamratskap, elevnära frågor, olika levnadsvillkor, könsroller, jämställdhet, värdegrund) samt klassråd.


Livet förr
Vi tittar på gamla bilder och filmer från förr i tiden, läser skönlitterära böcker om den tiden, har en gammaldags skoldag, diskuterar likheter och skillnader i barnens, kvinnors och mäns levnadsvillkor samt skillnader i boende, föremål,  fritid, fordon, hushållning, teknik, religionsutövning m.m.


Östergötland och världen
Vi samtalar kring jordgloben och karta över Sverige och över närområdet där vi bor för att på olika sätt visualisera i vilket sammanhang vi befinner oss i förhållande till andra delar av världen. Peka ut några viktiga platser dit vi kanske reser ibland. Vi använder oss av skriftliga materiel och digitala, ex. google earth. Vi övar på väderstrecken och hur man med hjälp av naturen kan se väderstreck och klimat.

 

Hållbar utveckling
Vi gör gemensamma övningar, diskuterar miljöbovar och hur man kan göra för att skapa en hållbarare utveckling. Film och arbetsmaterial.

 

 

Högtider
Vi uppmärksammar de största högtiderna inom svensk tradition och religion genom diskussion, filmer, skapande och högläsning.

 

Myter
Vi uppmärksammar de största myterna och sagorna, tittar på korta filmsnuttar, diskuterar och arbetar i vårt arbetsmaterial.

 

Världsreligionerna
Vi uppmärksammar de största högtider som kommer och de förberedelser som det innebär inom kristendomen, judendomen och islam. Vi tittar på filmer, diskuterar och använder skriftligt arbetsmaterial.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: