Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus

Skapad 2020-09-24 16:36 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 Fysik
Hur kan vi se med hjälp av våra ögon? Hur fungerar glasögon? När uppstår regnbågen? Under arbetsområdet ljus kommer du att lära dig detta och flera andra fysikaliska fenomen.

Innehåll

Utgångspunkt:

Inom gruppen finns en uppfattning om att skuggor har med att ljus på olika sätt blir blockerat. Många har kunskap om att det behövs vatten och sol för att regnbågar ska uppstå. Ordet reflektion används hos en del i elever i förklaringar kring hur regnbågar uppstår.

Begrepp:

Ljuskällor, skugga, reflektera, spegelvänd, ljusstrålar bryts, regnbågshinna, synnerv, pupill, lins, glaskropp, näthinna, regnbåge, spektrum, prisma, konkav lins och konvex lins

Planering:

v.40: Ljuskällor och ljusets hastighet

v.41: Skuggor och hur vi kan se med hjälp av ögat

v.42: Glasögon och regnbågen (vi tränar tillsammans på att söka fakta och källgranskning)

v.43: Repetition och skriftligt prov

v.45: Söka fakta

 

Arbetsmaterial:

Texter från pärmen "enkel fysik"

Boken om fysik och kemi

studi.se

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Ljus

F
E
C
A
Beskriva och förklara
Du behöver mer tid på dig för att nå godtagbara kunskaper.
Du kan beskriva fysikaliska samband kopplat till ljus och till viss del använda dig av fysikaliska begrepp.
Du kan beskriva och förklara olika fysikaliska samband kopplat till ljus och använda dig av flera fysikaliska begrepp.
Du kan beskriva och förklara olika fysikaliska samband kopplat till ljus och använda dig av flera fysikaliska begrepp på ett korrekt sätt.
Resonemang
Du behöver mer tid på dig för att nå godtagbara kunskaper.
Du kan föra resonemang om ljus, t.ex. om hur regnbågar uppstår och relatera till fysikaliska samband.
Du kan föra resonemang i flera led om ljus, t.ex. om hur regnbågar uppstår och relatera till fysikaliska samband.
Du kan föra resonemang i flera led om flera fenomen kopplat till ljus och i dina resonemang relatera till fysikaliska samband.
Söka information
Du behöver mer tid på dig för att nå godtagbara kunskaper.
Du kan söka information och resonera kring informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information och kan resonera kring informationens och källornas användbarhet i flera led.
Du kan söka information och resonera kring informationens och källornas användbarhet i flera led och utifrån flera perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: