👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 3 Läsåret 20/21

Skapad 2020-09-24 18:33 i Kärna skola Linköping
Matematik åk 3
Grundskola 3 Matematik
Nu ska du få lära känna matematikens spännande värld. Genom att arbeta med olika slags uppgifter och spela spel kommer du få lära dig saker inom matematik. Du kommer också att få repetera sådant du redan kan.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier och metoder
 • använda matematiska begrepp
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • förklara hur du tänkt
 • använda matematiska uttryck för att diskutera, argumentera och redogöra beräkningar

För att lära dig kommer du att:

 • arbeta med matematikboken Favoritmatematik 3A och 3B
 • delta i gemensamma genomgångar
 • delta i matematiska diskussioner
 • arbeta enskilt, i par och i grupp
 • få problemlösningsuppgifter
 • få färdighetsträning
 • få arbeta både med konkret och laborativt material
 • få spela matematikspel 
 • få se pedagogiska matematikfilmer 

Du visar att du kan när:

 • du kan lösa enkla problem inom matematiken och välja en lämplig strategi/metod
 • du kan beskriva hur du löser ett matematiskt problem och kan bedöma om resultaten är rimliga
 • du kan använda matematiska begrepp på ett väl fungerande sätt
 • du kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt
 • du kan dela upp beskriva hur olika tal är uppbyggda och hur de kan delas upp
 • du kan dela upp heltal i enkla bråktal samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk
 • du kan de grundläggande geometriska objekten samt kan beskriva objektens egenskaper
 • du kan konstruera enkla geometriska objekt utifrån instruktioner
 • du kan använda huvudräkning med de fyra räknesätten för att beräkna tal inom talområdet 0-20
 • du kan välja och använda skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200 (ex.uppställning)
 • du kan använda likhetstecknet på ett fungerande sätt
 • du kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider samt kan använda vanliga måttenheter för att uttrycka resultat
 • du kan läsa av och göra enkla tabeller och diagram

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik Åk 3 Läsåret 20/21

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Lösa enkla problem inom matematiken och välja en lämplig strategi/metod.
 • Ma   3
Du är osäker när du ska lösa enkla problem inom matematiken och välja en lämplig strategi/metod.
Du kan lösa enkla problem inom matematiken och välja en lämplig strategi/metod.
Du löser matematik problem på ett väl fungerande sätt och väljer en lämplig metod/strategi.
Problemlösning
Lösa och beskriva ett matematiskt problem samt bedöma resultatets rimlighet.
 • Ma   3
 • Ma   3
Du är osäker när du ska beskriva hur du löser ett matematiskt problem och ska bedöma om resultaten är rimliga.
Du kan beskriva hur du löser ett matematiskt problem och kan bedöma om resultaten är rimliga.
Du beskriver på ett väl fungerande sätt hur du löser ett matematiskt problem och du bedömer om resultaten är rimliga.
Taluppfattning och tals användning
Använda matematiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Ma   3
Du använder inte matematiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du kan använda matematiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du använder matematiska begrepp på ett väl fungerande i rätt sammanhang.
Taluppfattning och tals användning
Föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt.
 • Ma   3
Du är osäker när du ska föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt.
Du för och följer matematiska resonemang om val och metoder på ett väl fungerande sätt .
Taluppfattning och tals användning
Beskriva hur olika tal är uppbyggda och hur de kan delas upp.
 • Ma   3
Du är osäker på att beskriva hur olika tal är uppbyggda och hur de kan delas upp.
Du kan beskriva hur olika tal är uppbyggda och hur de kan delas upp.
Du beskriver på ett väl fungerande sätt hur olika tal är uppbyggda genom att beskriva tals inbördes relation samt hur de kan delas upp.
Taluppfattning och tals användning
Dela upp heltal i enkla bråktal samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
Du är osäker när du ska dela upp heltal i enkla bråktal samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Du kan dela upp heltal i enkla bråktal samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Du har goda kunskaper om tal i bråkform och kan dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som bråk.
Geometri
De grundläggande geometriska objekten och dess egenskaper. Konstruera enkla geometriska objekt utifrån instruktioner.
 • Ma   3
Du är osäker på de grundläggande geometriska objekten samt på att beskriva objektens egenskaper. Du är osäker på att konstruera enkla geometriska objekt utifrån instruktioner.
Du kan de grundläggande geometriska objekten samt kan beskriva objektens egenskaper. Du kan konstruera enkla geometriska objekt utifrån instruktioner.
Du beskriver geometriska objekt och dess egenskaper, läge och inbördes relationer på ett väl fungerande sätt. Du konstrueras geometriska objekt utifrån instruktioner på ett väl fungerande sätt.
Taluppfattning och tals användning
Använda huvudräkning med de fyra räknesätten för att beräkna tal inom talområdet 0-20.
 • Ma   3
Du är osäker på att använda huvudräkning med de fyra räknesätten för att beräkna tal inom talområdet 0-20.
Du kan använda huvudräkning med de fyra räknesätten för att beräkna tal inom talområdet 0-20.
Du använder huvudräkning med de fyra räknesätten för att beräkna tal inom ett utvidgat talområde.
Taluppfattning och tals användning
Välja och använda skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200 (ex.uppställning).
 • Ma   3
Du är osäker på välja och använda skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200 (ex.uppställning).
Du kan välja och använda skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200 (ex.uppställning).
Du väljer och använder skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-1000 på ett väl fungerande sätt.
Algebra
Använda likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
Du kan inte använda likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Du kan använda likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Du hanterar matematiska likheter och använder likhetstecknet på ett väl fungerande sätt.
Statistik
Läsa av och göra enkla tabeller och diagram.
 • Ma   3
Du är osäker när du ska läsa av och göra enkla diagram.
Du kan läsa av och göra enkla tabeller och diagram.
Du använder tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat på ett väl fungerande sätt.