👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavning, ordkunskap och språklära

Skapad 2020-09-24 20:38 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med stavning, ordkunskap och språklära.
Grundskola 5 – 6 Svenska
Vi arbetar med stavning, ordkunskap och språklära.

Innehåll

Syfte (Nationella mål)

Centralt innehåll (Konkretiserade mål)

Bedömning (Det här ska eleven kunna)

Eleven ska ha förmågor att lära sig


- alfabetet; alfabetisk ordning, slå upp i ordbok

- att stava ord som låter lika men stavas olika

- Motsatsord 

- Hur ord kan sorteras

-sammansatta ord

-särskrivningar

- synonymer

-förkortningar

Undervisning (Det här ska vi arbeta med)

Eleven ska lära sig

- alfabetet; alfabetisk ordning, hårda och mjuka vokaler, hur man hittar i en ordlista och känna till hur man tyder böjningsändelserna

- Vad sammansatta ord, förkortningar, särskrivningar och synonymer är. 

 

Hur du blir bedömd

Under arbetsgång kommer vi att utvärdera ditt arbete. Det kommer att göras med hjälp av skriftliga samt muntliga prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris SV 4-6

Läsa

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Visar att jag har en grundläggande läsförståelse genom att göra enkla kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Visar att jag har en grundläggande läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Visar att jag har en grundläggande läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget.

Skriva

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Skriver berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Skriver berättande texter som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Skriver berättande texter som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Tala

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Formulera sig och kommunicera i tal.
Kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Formulera sig och kommunicera i tal. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Språkhistoria

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Kan ge enstaka exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Kan ge flera exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Kan ge många exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Källkritik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Söka information från olika källor och värdera dessa.
Kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och använda dem på ett relevant sätt.
Kan söka, välja ut och sammanställa information från olika källor, använda dem och värdera dem.