Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvenskap och teknik Droppen 20-21

Skapad 2020-09-24 21:29 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Konstruktion och samtal för att undersöka och förstå ett fenomen.

Innehåll

Pedagogisk planering Tegelbrukets och Klöverstugans förskolor

 

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

Syfte:

Barnen är intresserade av att skapa och sätta ihop saker. Vi vill utmana dem i sin teknik att bygga och konstruera med hjälp av olika material och genom olika tillvägagångssätt. I undervisningen ska barnen få ny kunskap i olika tekniker och material för att skapa något. 

Barnen ska även få undersöka fenomenet ”luftmotstånd” i olika aktiviteter. 

 

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 

 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, solidaritet  och ansvarstagande.
 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 Lpfö -18

Kärnämnen/förmågor:

Exekutiva funktioner - att planera, organisera och utföra handlingar 

Generativt lärande - att lära sig att lära, skaffa information och lösa problem.

 

Begrepp:
• Konstruera 

• Material

• Luft

• Motstånd

• Teknik

• Naturvetenskap

• Undersöka

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Utmana barnen med öppna frågor och vara lyhörda för deras resonemang. Ge barnen verktyg, material och idéer för skapande och konstruktion. 

Vetenskaplig grund:

Pluralistisk teori, där vi är medforskande i barnens egna upptäckter. 

 

Kriterier: 

Vi ser att barnen fått förändrat kunnande när:

•Vi ser att de vill utforska och prova lösningar på eget initiativ.

•När de kan föra enkla resonemang om olika tekniker för konstruktion.

När vi ser att de tar ansvar för sitt utforskande och är öppna för andras tankar.

 

Utvärderingssätt:

Vi utvärderar regelbundet under reflektionstid och skriver i den ped. planeringen. Vi utvärderar tillsammans med barnen och skriver lärloggar. 

 

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

 Vår lärarstudent Johanna har stor del i denna undervisning då hon besitter kunskap om detta fenomen samt aktiviteter kring det från Univeritetet.  Tillsammans med förskollärare på Droppen genomför hon planeringen och undervisningen med barnen. 

Aktiviteter:

• Barnen undersöker luftmotstånd i olika experiment/aktiviteter.

• Barnen skapar fallskärmar i olika material.

• Vi samtalar och resonerar fram hypoteser och låter barnens tankar lyftas. 

Dokumentation:

Vi följer undervisningen och barnens lärande på Unikum i lärandeloggar.

Vi dokumenterar på vår dokumentationsvägg.

Tillsammans med barnen samtalar vi om deras tankar om sitt lärande.

 

 Hur blev det?

Målredovising:Källor:

·       Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer" av Ann S Philgren (2018)

·       Unikum, Edsbro förskola Norrtälje, pedagogisk planering ”Baklängesplanering”

·       www.forskola.kvutis.se

·       https://utbildningar.skolverket.se/group/identitet-jamstalldhet-och-digitalisering-i-forskolan/startsida?packageId=305&slide=2

·       Ifous, Flerstämmig undervisning i förskolan

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: