👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kurdiska 1-3

Skapad 2020-09-24 21:57 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Inledning: Vi kommer att arbeta med kurdiska i vardagsnära situationer med fokus på att tala och förstå språket. Vi arbetar även med skrivning och läsning i läroboken.

Innehåll

 

Konkretiserade mål                

 

Du ska lära dig:

 

 • alfabetet (bokstavsljud, symbol, bokstavsnamn) 
 • att ljuda bokstäver till ord
 • att läsa i rätt riktning
 • att läsa ord, korta fraser, enkla texter
 • att skriva ditt namn, ord, skapa meningar och enkla texter
 • att lyssna, förstå, återberätta och delta i samtal
 • att uttrycka dig tydligt och sammanhängande
 • att läsa olika texter och tolka deras budskap
 • att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i olika situationer
 • att utöka din ordkunskap inom olika ämnesområden
 • att bekanta dig med den kurdiska kulturen och jämföra med den svenska

 

 

 

Undervisning

 

 • Vi kommer att arbeta med alla bokstäverna på olika sätt. T.ex. dator, Ipod och kortspel
 • Vi kommer att läsa och öva läsförståelse genom olika språkmateriel t ex. kurdi 1, sagor och berättelser.
 • Vi kommer lära oss hur man skriver meningar och ord.
 • Vi  kommer att läsa högt åldersanpassade texter som finns i läroboken.
 • Vi pratar om kurdiska traditioner och försöker att hitta liknelser och skillnader i förhållande med svenska traditioner.
 • Vi tittar och lyssnar på sagor och filmer.
 • Vi ställer och svarar på frågor.
 • Vi tränar, återberättar sagor och egna upplevelser.
 • Vi kommer att träna på att prata inför andra genom till exempel redovisningar.
 • Eleverna har en hemläxa varje vecka.

 

 

 

BEDÖMNING

 

Bedömningen sker kontinuerligt under läsåret. 

 

Eleven ska;

 

 • kunna läsa och skriva bokstäver och veta hur de låter.
 • Kunna läsa och skriva ord, korta fraser, egna meningar och anpassade texter.
 • Kunna förstå och återberätta korta sagor och berättelser.
 • Kunna berätta om vardagliga händelser, om sig själv, och sin familj.
 • Kunna prata om kurdiska högtider samt jämföra dem med svenska högtider.
 • Bedömningen görs även fortlöpande under lektionstid.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3