👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap

Skapad 2020-09-24 23:00 i Norrtälje grundsärskola Norrtälje
Grundsärskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap
Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Matlagning i enskilt och i grupp
 • Titta på filmer
 • Spel/pussel
 • Besök i matbutik och studiebesök
 • Samtala och diskussioner inom begreppen Hälsa, ekonomi och miljö
 • Ansvarsområde

 

 

Förmågorna utvecklas genom syftena:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk

Matriser

Hkk
HKK

Mat, måltider och hälsa

Behöver öva mer på
E
C
A
Eleven kan **medverka** i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden. I arbetet **medverkar** eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden. I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven kan på ett **väl fungerande** sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden. I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
Eleven kan **bidra** till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.

Miljö och livsstil

Behöver öva mer på
E
C
A
Eleven kan **medverka** i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att **pröva** och **välja** handlingsalternativ som leder fram till **delvis fungerande** lösningar på enkla praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att **pröva** och **välja** handlingsalternativ som leder fram till **väl fungerande** lösningar på enkla praktiska problem.

Konsumtion och ekonomi

Behöver öva mer på
E
C
A
Eleven kan **bidra** till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan också föra **välutvecklade** resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.

Ämnesspecifika begrepp

Behöver öva mer på
E
C
A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.