👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2020-09-24 22:39 i Högastensskolan Helsingborg
Lokal pedagogisk planering i matematik år 1 med matris.
Grundskola 1 Matematik
I år 1 lägger vi den matematiska grunden. Fokus är att bli riktigt säkra på addition och subtraktion mellan 1-10. "Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang." Lgr 11

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Du kommer att träna de grundläggande begreppen genom att jobba konkret och praktiskt,  spela spel, leka lekar, arbeta inne och ute, arbeta i matteboken, arbeta digitalt och se på Livet i mattelandet.

Du kommer att jobba med EPA, enskilt, par, alla.

Du tränar addition och subtraktion 1-10 med hjälp av att bygga alla talens "talhus", med papper och penna och på iPad.

Du kommer att träna på att förstå vad likhetstecknet betyder samt hur addition och subtraktion hör samman. 

Du kommer att prata matematik och träna på att tala om hur du tänker och hur och vilken metod du väljer ,när du löser matematikproblem.

Du kommer att träna din förmåga att lösa matematiska problem samt se mönster och samband.

Undervisning:

Taluppfattning 1-10

Likhetstecknet =

Större än > mindre än <

Begreppen fler än, färre än

Talhusen inom talområdet 1-10

Addition och subtraktion inom talområdet 1-10, "hemlisar".

Automatisera addition och subtraktion inom talområdet 1-10, hastighet/säkerhet

Hela tiotal inom talområdet 10-100

Dubbelt och hälften, hel och halv

Övriga arbetsområden:

Ramsräkning och sifferskrivning

Problemlösning

Ordningstal 1-10 (första, andra, tredje osv.).

Geometri

Längd

Tid (hel- och halvtimme)

Mönster

Målet med undervisningen

Att kunna arbeta matematiskt på olika sätt med tal inom talområdet 1-100.

Att förstå likhetstecknets betydelse.

Att förstå räknesättens (addition och subtraktion) egenskaper och deras samband och användning.

Att kunna de grundläggande geometriska formerna.

Att hitta strategier för problemlösning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik år 1 bedömningsmatris

Målbank i matematik
På väg att uppnå
Har uppnått
Jag kan ramsräkna 0-50
Jag kan skriva siffrorna.
Jag kan addition inom talområdet 0-10.
Jag kan subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan ordningstalen 1-10 (första, andra, tredje osv.).
Jag kan förstå tecknen + - = < >
Jag känner igen mynt: 1 kr, 5 kr, 10 kr.
Jag kan räkna och förstå enklare problemlösningsuppgifter.
Jag förstår begrepp som beskriver läge - framför, bakom, bredvid.
Jag förstår begrepp som beskriver storlek och mängd - stor, större, störst, liten, mindre, minst, hälften, dubbelt, osv.
Jag kan formerna - cirkel, rektangel, kvadrat, triangel.
Jag kan fortsätta på enklare mönster.