Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Djur

Skapad 2020-09-25 08:46 i Förskolan Lyckan Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi kommer att utforska och lära oss om olika djur under vårt tema. Det kommer att vara både djur i vår närhet, djur i skogen och djur i vattnet. Vi kommer även att undersöka naturen kring hur djuren lever.

Innehåll

 

Var är vi?

Efter en samling tillsammans med Nyckelpigegruppen så kom barnen tillsammans fram till att de ville arbeta kring djur och natur. Frågor och funderingar från barnen har varit:

 • Vad äter djuren?
 • Vart bor dom?
 • Hur ser dom ut?
 • Vart lever djuren under vintern? 

Vi ser även ett intresse hos barnen att de ofta vill leka djur på förskolan. Med det här temat vill vi utveckla barnens djur-lek med mer kunskap kring olika djur.

 

Vart ska vi?

Vi vill med vårt Tema lära oss mer om djur - hur de ser ut, hur de låter, vart de bor, vad de äter osv.

Vi kommer att använda oss av olika material och olika arbetssätt för att skapa egna djur. Även använda oss av olika metoder för att söka reda på fakta om de olika djuren. Här vill vi att barnen ska få kunskap om hur man kan ta reda på saker som man inte vet något om. 

Målet med vårt arbete är att träna samarbete, självständighet och vara med och ta olika beslut. Att stärka barnens självförtroende och att just deras idéer är bra, att kunna våga! Vi vill stärka barnen att våga samtala och diskutera i grupp, att våga stå för det man tycker och tänker. Vi vill också visa att det är okej att man tycker och tror olika. Vi vill även utöka barnens ordförråd genom våra samtal och diskussioner. 

I vårt tema kommer det in delar såsom:

 • språk
 • skapande
 • matematik
 • naturvetenskap

Målet med tema Djur är att tillsammans få svar på de frågor som barnen vill ha svar på.  

 

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med tema djur en gång i veckan i Nyckelpigegruppen som består utav 8st barn. 

Vi kommer att:

 • Titta på korta faktafilmer och utifrån dem diskutera hur djuren lever och vart de lever någonstans.
 • Undersöka hur djuren ser ut och skapa djur i olika former och utav olika material.
 • Läsa böcker om djur.
 • Lära oss sånger om olika djur.
 • Skapa och konstruera djur på olika sätt och i olika material.

Vi kommer att dokumentera det vi arbetar kring med hjälp av foto, barnens eget skapade och genom att dokumentera våra diskussioner och samtal. Detta kommer att finnas uppsatt på väggen på förskolan och det kommer att läggas ut i unikum efter varje avslutat djur som vi arbetat kring.  

 

Hur blev det?

Vi kommer att reflektera efter varje tillfälle och utvärdera hur det har gått för att kunna gå vidare i arbetet. Vi kommer att ta med barnen i våra utvärderingar för att få en gemensam bild av hur alla tycker det har varit.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: