👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förprojekt Källan hösten -20

Skapad 2020-09-25 08:39 i Kvarnstenens förskola Mariestad
Förskola
Enhetens mål i det systematiska kvalitetsarbetet i år är att: Bedriva en pedagogik undervisning som främjar hållbarhet inom omsorg, utveckling och lärande.

Innehåll

Var är vi?

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område? Behov/intressen hos barnen.

Under föregående termin observerade vi ett intresse hos barnen för musik och rörelse. Detta har även smittat av sig på de barn som skolats in efter sommaren. Alla tre pedagogerna har också ett stort intresse av musik vilket inspirerar barnen, samt att en av pedagogerna spelar gitarr vilket fångar barnen på ett annat sätt. Vi har använt oss av att projicera dans, musik och rörelse på väggen och vill skapa förutsättningar för att utveckla barnens lärande kring språk och kommunikation (kroppsspråk och verbalt).

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?

Vi vill skapa förutsättningar för att på ett lekfullt sätt berika barnens språk genom att bygga på deras utforskande kring ämnet för att på så sätt utveckla deras erfarenheter, nyfikenhet, upplevelser, förståelse och omsorg för sina kamrater och lust för att lära. Vi anser att vi genom mångfalden av uttryckssätt via musiken och rörelsen kan skapa en pedagogisk undervisning som främjar hållbar utveckling och lärande.

 

Stödfrågor för veckoreflektion

Följande reflektionsfrågor ska reflekteras kring vid veckoreflektionen varje vecka. Reflektionen skrivs i reflektionsrutan i den aktuella planeringen. Glöm inte att skriva en rubrik och vilken vecka det är på reflektionen.

  • Vad är syftet?
  • Vilka förutsättningar skapar undervisningen för att främja hållbar utveckling (närmiljö, lärande och relationer)?
  • Vad/hur var min roll som pedagog?
  • Blev aktiviteten/erbjudandet/uppgiften som du/ni hade tänkt?
  • Hur går vi vidare?